Prace dyplomowe

Informacje o uproszczonej procedurze dyplomowania dostępne są na stronie WFPiK.