O Studium

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców funkcjonuje od 1985 roku. Jest częścią Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oferujemy kursy o zróżnicowanej intensywności adresowane do osób o różnym stopniu znajomości języka polskiego. Co roku z naszej oferty korzysta blisko pięciuset słuchaczy z kilkudziesięciu krajów całego świata. Mamy nadzieję, że nasze kursy służą nie tylko nauce języka polskiego, ale są też okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz nawiązywania międzynarodowych przyjaźni. Wykładowcy Studium mają duże doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego w grupach zróżnicowanych kulturowo i narodowościowo.

W Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców pracują:

mgr Grzegorz Chruszczyński
dr Magdalena Kaczmarek
mgr Patrycja Krasowska
dr hab. prof. UAM Agnieszka Kwiatkowska
dr Agnieszka Mielczarek
dr Anna Roter-Bourkane
mgr Alicja Sempowicz-Kalczyńska
dr Monika Válková Maciejewska
mgr Ewa Węgrzak
dr Izabela Wieczorek
dr hab. prof. UAM Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz

Kontakt:

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

Collegium Maius, p. 13
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

tel. sekretariat: (+48 61) 829 45 15
e-mail: schoolpl@amu.edu.pl
NIP 777-00-06-350