Dydaktyka

Edukacja jest najpotężniejszą bronią, jakiej możesz użyć, aby zmienić świat ‒ Nelson Mandela