Specjalności

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

STUDIA STACJONARNE
STUDIA LICENCJACKIE

Wybór jednej specjalności jest obowiązkowy. Student może także wybrać dwie, ale wówczas druga specjalność będzie płatna. Wyjątek od tej reguły stanowi jednoczesne studiowanie na specjalności nauczycielskiej i logopedycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa). Możliwe jest także realizowanie trzech specjalności, ale trzecia jest każdorazowo płatna (bez wyjątków). Specjalność na studiach licencjackich wybierana jest pod koniec I semestru I roku studiów.

Decyzję o zawiązaniu grupy specjalnościowej podejmuje każdorazowo wicedyrektor ds. studenckich i dydaktycznych IFP w oparciu o liczbę zapisanych osób, która musi pozostawać w zgodzie z limitami określonymi w "Regulaminie pracy UAM".

Kierownik specjalności: dr Krzysztof Hoffmann, krzysztof.hoffmann@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Barbara Sobczak, bsobczak@amu.edu.pl

Kierownik specjalności: prof. UAM dr hab. Marcin Telicki, telicki@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, rutkiewi@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Beata Udzik, budzik@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, weiss@amu.edu.pl


STUDIA MAGISTERSKIE

Wybór jednej specjalności jest obowiązkowy. Student może także wybrać dwie, ale wówczas druga specjalność będzie
płatna. Wyjątek od tej reguły stanowi jednoczesne studiowanie na specjalności nauczycielskiej i logopedycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa) oraz nauczycielskiej i glottodydaktycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa). Możliwe jest także realizowanie trzech specjalności, ale trzecia jest każdorazowo płatna (bez wyjątków). Specjalność na studiach magisterskich wybierana jest na początku I roku studiów.

Decyzję o zawiązaniu grupy specjalnościowej podejmuje każdorazowo wicedyrektor ds. studenckich i dydaktycznych IFP w oparciu o liczbę zapisanych osób, która musi pozostawać w zgodzie z limitami określonymi w "Regulaminie pracy UAM".

Na granatowym tle ikona kuli ziemskiej z literą A oraz napis" Specjalność glottodydaktyczna".

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak, martaw-p@amu.edu.pl

Kierownik specjalności: prof. dr hab. Przemysław Czapliński, czaple@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, rutkiewi@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Beata Udzik, budzik@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Katarzyna Lisiecka, lisiecka@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Ewa Rajewska, rajewska@amu.edu.pl