Specjalności

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

STUDIA STACJONARNE
STUDIA LICENCJACKIE

Wybór jednej specjalności jest obowiązkowy. Student może także wybrać dwie, ale wówczas druga specjalność będzie płatna. Wyjątek od tej reguły stanowi jednoczesne studiowanie na specjalności nauczycielskiej i logopedycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa). Specjalność na studiach licencjackich wybierana jest na pod koniec I semestru I roku studiów.

Specjalność otwierana jest co 2 lata, na przemian ze specjalnością dokumentalistyczno-bibliotekarską.

Kierownik specjalności: prof. dr hab. Wiesław Ratajczak, ratajcza@amu.edu.pl

Kierownik specjalności: dr Krzysztof Hoffmann, krzysztof.hoffmann@amu.edu.pl

Specjalność otwierana jest co 2 lata, na przemian ze specjalnością Animacja kultury.

Kierowniczka specjalności: dr hab. Zofia Dambek, z.dambek@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Barbara Sobczak, bsobczak@amu.edu.pl

Kierownik specjalności: prof. UAM dr hab. Marcin Telicki, telicki@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, rutkiewi@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Beata Udzik, budzik@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, weiss@amu.edu.pl


STUDIA MAGISTERSKIE

Wybór jednej specjalności jest obowiązkowy. Student może także wybrać dwie, ale wówczas druga specjalność będzie płatna. Wyjątek od tej reguły stanowi jednoczesne studiowanie na specjalności nauczycielskiej i logopedycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa). Specjalność na studiach magisterskich wybierana jest na początku I roku studiów.

Kierowniczka specjalności: dr hab. Monika Grzelka, mgrzelka@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, weiss@amu.edu.pl

Kierownik specjalności: prof. dr hab. Przemysław Czapliński, czaple@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, rutkiewi@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Beata Udzik, budzik@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Katarzyna Lisiecka, lisiecka@amu.edu.pl

Kierowniczka specjalności: prof. UAM dr hab. Ewa Rajewska, rajewska@amu.edu.pl