Instytucje kultury

Wiele wydarzeń naukowych, popularnonaukowych oraz kulturalnych realizowanych jest dzięki wsparciu i współpracy z naszymi partnerami. Instytut Filologii Polskiej od lat współpracuje z Centrum Kultury Zamek. Wspólnie z nim realizowane są imprezy  cykliczne, które na stałe weszły już do kalendarza kulturalnego życia Poznania, takie jak Festiwal Fabuły, Międzynarodowy Festiwal Poznań Poetów oraz niezliczone wydarzenia jednorazowe: spotkania autorskie z ludźmi kultury, poetami, pisarzami.

Naszymi partnerami są także mniejsze ośrodki kultury: kina, rozgłośnie radiowe i wiele innych. Dzięki tej współpracy działalność naukowa pracowników IFP oraz ich praca na rzecz rozwoju kultury w jej wymiarze lokalnym oraz ogólnopolskim i międzynarodowym, przynoszą wymierne korzyści regionowi, mieszkańcom Poznania oraz wspólnocie akademickiej, która włącza się aktywnie w kulturalne życie miasta.