Plany zajęć

Studia licencjackie

Studia magisterskie

Zajęcia fakultatywne na WFPiK

Plan zajęć na semestr letni 2022/2023

Studia niestacjonarne

Plan dla wszystkich lat studiów I i II stopnia jest dostępny pod tym linkiem.