Otoczenie społeczno-gospodarcze

Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej wspierają wiele inicjatyw miejskich i regionalnych.

Działająca nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat Telefoniczna Poradnia Językowa służy mieszkańcom Poznania. Można do nas dzwonić od poniedziałku do czwartku, między godziną 10.00 a 13.00 - tel. 61 829 45 51.

Doświadczeni językoznawcy współpracują z instytucjami samorządowymi, kształcąc urzędników w zakresie umiejętności posługiwania się prostą polszczyzną (plain language).

Instytut Filologii Polskiej jest otwarty na współpracę z firmami i instytucjami  w zakresie wsparcia eksperckiego w obszarze wiedzy o języku, komunikacji, współczesnej kulturze i literaturze, mediach i public relations.