Pomoc materialna

Studenci IFP korzystać mogą z form pomocy materialnej dostępnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Zgodnie z regulaminem stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów otrzymać je może student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Więcej informacji na temat ubiegania się o stypendium Rektora UAM znajduje się tutaj.

Studenci Instytutu Filologii Polskiej mogą ubiegać się o świadczenia pomocy socjalnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę). W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej.

Ze szczegółami procedury ubiegania się o pomoc socjalną można zapoznać się na stronie UAM.

Wnioskowanie o przyznanie miejsca w Domu Studenckim możliwe jest wyłącznie przez osoby przyjęte na studia, które uzyskały od Uczelni dostęp niezbędny do korzystania z  systemu USOSweb (zakładka "Dla wszystkich", moduł  "Wnioski").

Więcej informacji na temat wnioskowania o przyznanie miejsca w Domu Studenckim znajduje się na stronie UAM.

Na naszym Wydziale działa Wydziałowa Komisja Ekonomiczna, której pracami kieruje Pełnomocnik Dziekana ds. pomocy materialnej dla studentów i doktorantów prof. UAM dr hab. Błażej Warkocki. W skład Komisji wchodzą studenci oraz pracownicy BOS-u. Wszyscy członkowie Komisji podpisują klauzulę poufności. Każdy, kto składa wniosek, może być pewien, że informacje na temat jego sytuacji materialnej pozostaną tajemnicą.
Kontakt: prof. UAM dr hab Błażej Warkocki, warkocki@amu.edu.pl