Wsparcie dla studentów

Studentów Instytutu Filologii Polskiej, borykających się z problemami zdrowotnymi: psychicznymi, emocjonalnymi itp., zachęcamy do korzystania z form wsparcia, oferowanych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej oraz na Uniwersytecie.

 • Pomoc psychologiczna na WFPiK

  Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej. Psycholog, Borys Szumański, będzie pozostawał do Państwa dyspozycji w pok. 73 mieszczącym się w gmachu biblioteki wydziałowej w w środy między godziną 10:30 a 13:00 oraz w czwartki między godziną 9:00 a 14:00.

  Z pomocy mogą skorzystać osoby borykające się z problemami:

  • z nauką,
  • z relacjami rodzinnymi i społecznymi,
  • z nastrojem i emocjami,
  • ze stanami depresyjnymi i lękowymi,
  • z zaburzeniami snu i odżywiania,
  • wynikającymi z sytuacji związanej z pandemią COVID-19,
  • innymi utrudniającymi codzienne funkcjonowanie.

  Na spotkanie (bezpośrednie lub zdalne) należy umawiać się z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem drogą mailową, wysyłając wiadomość na ten adres: borys.szumanski@amu.edu.pl

 • Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania

  Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesu studiowania dla Studentów UAM może pomóc Ci w efektywnym uczeniu się i studiowaniu:

  • opanowaniu nowych technik uczenia się,
  • skutecznym zarządzaniu własnym czasem,
  • nadrabianiu ewentualnych zaległości w studiach,
  • radzeniu sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych,
  • podejmowaniu i realizacji ambitnych wyzwań życiowych,
  • odnalezieniu się w roli studenta w grupie i satysfakcjonującym spełnianiu się w relacjach z innymi ludźmi,
  • pokonywaniu barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej.

  Ponadto Psychologiczny Konsultant jest jedyną osobą uprawnioną do przygotowywania opinii w zakresie Racjonalnych Dostosowań (RD). Jeśli będziesz potrzebować, np. wydłużenia czasu egzaminu, zmiany jego formy lub innych form wsparcia w ramach RD, koniecznie musisz spotkać się z psychologicznym konsultantem.

  Jak umówić się na spotkanie?

  Na spotkanie można zapisać się telefonicznie lub mailowo.

  Telefonicznie – zadzwoń

  mgr Szymon Hejmanowski

  tel. 532 563 651

  Mailowo – napisz

  e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl

  Dyżury każdorazowo odbywają się Kolegium Heliodora Święcickiego UAM

  ul. Grunwaldzka 6, pok. 113

  60-780 Poznań

  W trakcie pandemii Covid-19 konsultacje odbywają się online po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym bądź mailowym.

  Zachęcamy do kontaktu i indywidualnego ustalenia dogodnego terminu spotkania.

  Jak wygląda spotkanie?

  Po wcześniejszym umówieniu spotkanie odbywa się w:

  Kolegium Heliodora Święcickiego UAM

  ul. Grunwaldzka 6

  pok. 113

  60-780 Poznań

  Spotkanie trwa zwykle około godziny. Na pierwsze spotkanie warto przynieść aktualną dokumentacje medyczną do wglądu, jeśli jednak nie posiadasz żadnych dokumentów, również możesz przyjść na spotkanie.

  Kontakt:

  Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania dla Studentów UAM
  mgr Szymon Hejmanowski

  e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl

  tel. 532 563 651

  Więcej informacji o Psychologicznym Konsultancie znajdziesz tutaj.

 • Poradnia wsparcia i rozwoju psychicznego UAM

  Na Naszym Uniwersytecie jednostką odpowiedzialną za udzielanie pomocy w sytuacjach problemów natury psychologicznej i emocjonalnej jest Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego.

  Poradnia oferuje pomoc w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu na różnych jego płaszczyznach poprzez adaptację do nowego środowiska uczelnianego, relacje z innymi, problemy osobiste i rodzinne. Wizyty mają różny charakter od konsultacji, spotkań zaprogramowanych na wsparcie, interwencji kryzysowej, po psychoterapię.

  Jeśli czujesz, że nie masz już pomysłu na rozwiązanie problemu, nie wiesz jak pokonać trudności, nie masz siły ani motywacji do działania, zgłoś się do nas.

  Szczegółowe informacje, aktualności i dane kontaktowe znajdują się na stronie.

  „DS” Hanka

  al. Niepodległości 26, pok. 13 i 14

  61-714 Poznań


  Jeśli jesteś studentem, doktorantem lub pracownikiem  i zauważasz, że ktoś z twojego akademickiego otoczenia jest w kryzysowej sytuacji, że dzieje się z nim coś niepokojącego, myśli lub mówi o samobójstwie lub chcesz opowiedzieć o swojej trudnej sytuacji możesz śmiało zgłosić to koordynatorowi. On z zachowaniem pełnej dyskrecji zadba o to, by ta osoba otrzymała jak najszybciej profesjonalną pomoc, jaką oferuje powołana do tego na naszej uczelni Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego.

  Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej powołano Koordynatora ds. Współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego:

  dr hab. Karolina Ruta-Korytowska

  Mail: karuta@amu.edu.pl

 • Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

  Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z ASD (ang. Autism Spectrum Disorder) mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wszelkich informacji o wsparciu dostępnym na UAM udziela Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

  Aby skorzystać z pomocy Biura, nie jest potrzebne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wykładowcy i inni studenci nie będą wiedzieć o tym, czy jesteś sobą z ASD, jeśli nie będziesz chciał o tym mówić. Biuro nigdy nie przekazuje informacji o studentach innym osobom, jeśli nie wyrażają na to zgody. Będziemy mogli przekazać informacje o wsparciu, jakiego potrzebujesz wybranym przez Ciebie wykładowcom wyłącznie na Twoją pisemną prośbę. Wsparcie, jakie możesz otrzymać na UAM, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich. Najważniejsze, abyś wiedział, że na UAM możesz otrzymać:

  • Racjonalne Dostosowania w procesie kształcenia,
  • darmową pomoc psychologiczną w Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego,
  • wsparcie Psychologicznego Konsultanta ds. trudności w procesie studiowania,
  • lektoraty z języka angielskiego w małych grupach,
  • pomoc asystenta dydaktycznego,
  • udział w letnich i zimowych wyjazdach szkoleniowych,
  • udział w obozach sportowo-rekreacyjnych,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych - UWAGA: dotyczy tylko osób, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

  Więcej informacji znajduje się na stronie.

  Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

  ul. Grunwaldzka 6 pok. 114

  60-780 Poznań

  tel: 061 829 20 55

  bon@amu.edu.pl

  Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami

  mgr Anna Rutz

  e-mail: arutz@amu.edu.pl, bon@amu.edu.pl

  tel.: 61 829 20 55

  Młodszy specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami

  mgr Krzysztof Osóbka

  e-mail: krzysztof.osobka@amu.edu.pl

  tel.: 61 829 22 43

 • Uniwersytet bez dyskryminacji

  W Uniwersytecie im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu podejmowane są systemowe działania, których celem jest prowadzenie polityki równego traktowania i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji. Działania te mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania spójności naszego środowiska akademickiego poprzez kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i wzajemnej akceptacji.

  https://bezdyskryminacji.amu.edu.pl/

  POLITYKA RÓWNOŚCIOWA I ANTYDYSKRYMINACYJNA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu