Sylabusy i listy lektur

Sylabus to jeden z najważniejszych dla studentów elementów programu studiów. Zawiera podstawowe i przydatne informacje dotyczące przedmiotu, takie jak cele i efekty kształcenia, treści realizowane w czasie zajęć, metody pracy na zajęciach i sposoby oceniania, podstawową literaturę, a także - co bardzo ważne - kryteria zaliczenia przedmiotu oraz przypisaną mu liczbę punktów ECTS, która rozpisana została na orientacyjny czas pracy. To rodzaj umowy między prowadzącym zajęcia a studentem, obowiązującej obie strony. Dlatego rozpoczynając kurs danego przedmiotu, warto zacząć właśnie od lektury sylabusa. Można się z niego dowiedzieć, czego należy oczekiwać na ćwiczeniach lub wykładzie oraz jakie warunki trzeba spełnić, by przedmiot zaliczyć.
Ogólne informacje dotyczące poszczególnych przedmiotów znaleźć można w systemie USOSweb, natomiast pełne wersje sylabusów umieszczono tutaj:

Sylabusy obowiązujące od roku akad. 2023/2024 (sylabus wyświetli się po kliknięciu w nazwę przedmiotu)

Filologia polska, studia stacjonarne

I st. https://sylabus.amu.edu.pl/pl/1/19/3/2/7/118

II st. https://sylabus.amu.edu.pl/pl/1/19/3/3/7/118

Filologia polska, studia niestacjonarne

I st. https://sylabus.amu.edu.pl/pl/1/19/4/2/7/118

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

I st. https://sylabus.amu.edu.pl/pl/1/19/3/2/7/117

Humanistyka w szkole: polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Filologia polska jako obca

Polacy i Niemcy w Europie

Sztuka pisania

II st. https://sylabus.amu.edu.pl/pl/1/19/3/3/7/190

sylabusy IFP - od roku 2022/2023 i wcześniej


Pod tym linkiem znajdziecie Państwo instrukcję pierwszego logowania do usługi Microsoft Office 365.

Jeśli nie wiecie, jak znaleźć sylabusy w systemie USOSweb, obejrzyjcie ten filmik.


Sylabusy wykładów kursowych i fakultetów

Sylabusy wykładów i konwersatoriów fakultatywnych w roku akademickim 2023/2024 - semestr zimowy.

Sylabusy wykładów kursowych w roku akademickim 2023/2024 - semestr zimowy.

Sylabusy wykładów kursowych i zajęć fakultatywnych w roku akademickim 2023/2024 - semestr letni.


Listy lektur dla wybranych przedmiotów

Prosimy o zapoznanie się z pełnymi spisami lektur dla przedmiotów na studiach I stopnia kierunków: filologia polska, polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie, Humanistyka w szkole: polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie.

Spisy stanowią uzupełnienie list zawartych w sylabusach do poszczególnych przedmiotów. Ostateczny kształt obowiązującej listy lektur określa prowadzący na początku zajęć.

Uwaga! Spisy lektur dla pozostałych przedmiotów zamieszczone zostały w sylabusach.

Nazwa przedmiotu
Historia literatury staropolskiej i oświeceniaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Historia literatury staropolskiej i oświecenia (181.6 KB)
Historia literatury polskiej - klasycyzm po 1795 i romantyzmObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Historia literatury polskiej - klasycyzm po 1795 i romantyzm (295.4 KB)
Historia literatury polskiej - pozytywizm i Młoda PolskaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Historia literatury polskiej - pozytywizm i Młoda Polska (321.7 KB)
Historia literatury polskiej po 1918 rokuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Historia literatury polskiej po 1918 roku (581.7 KB)
Teoria literaturyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Teoria literatury (77.4 KB)
Wiedza o kulturzeObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wiedza o kulturze (146.7 KB)