Samorząd Studencki

Każdy student i każda studentka Instytutu Filologii Polskiej może zostać członkiem i członkinią Samorządu Studentów. Wystarczy zgłosić swoją kandydaturę w wyborach do wydziałowej RSS.

Samorząd Studentów prowadzi ogół spraw związanych z działalnością studencką na Uniwersytecie, niezastrzeżonych dla innych organów. W szczególności Samorząd Studentów prowadzi działalność socjalno-bytową i kulturalną.

Samorząd Studentów realizuje swoje działania we współpracy z organami Uniwersytetu, osobami pełniącymi funkcje kierownicze, osobami kierującymi jednostkami organizacyjnymi wydziału oraz osobami kierującymi jednostkami administracyjnymi Uniwersytetu.

Student może zwrócić się do dowolnego organu Samorządu Studentów z określoną sprawą w celu jej załatwienia.

Więcej o Samorządzie Studentów

 • Regulamin Samorządu Studentów UAM

  Z regulaminem Samorządu Studentów UAM można zapoznać się tutaj.

 • Rada Samorządu Studentów WFPiK

  O Radzie Samorządu Studentów naszego Wydziału można przeczytać na stronie WFPiK.

 • Członkowie Rady Samorządu Studentów WFPiK na kadencję 2022/2023

  Przewodnicząca - Julita Semrau (julsem2@st.amu.edu.pl),

  Wiceprzewodnicząca ds. wewnętrznych - Celina Pośpieszyńska,

  Wiceprzewodniczący ds. zewnętrznych - Filip Franowski,

  Sekretarz - Natan Murlik,

  Członkowie Rady: Julita Semrau, Celina Pośpieszyńska, Filip Franowski, Natan Murlik, Li Chang Ting, Łukasz Skrobała, Maria Króliczak, Estera Stefania Rybicka, Róża Robak, Przemysław Raczyk.

 • Rada Samorządu Studentów WFPiK na Facebooku

  Zachęcamy do polubienia i obserwowania fanpage'a FB Rady Samorządu Studentów WFPiK!

 • Rada Samorządu Studentów WFPiK na Instagramie

  Rada Samorządu Studentów WFPiK ma także swoje konto na Instagramie!

 • Parlament Samorządu Studentów UAM

  Więcej o Parlamencie Samorządu Studentów UAM można dowiedzieć się tutaj.