Sylabusy

Sylabus to jeden z najważniejszych dla studentów elementów programu studiów. Zawiera podstawowe i przydatne informacje dotyczące przedmiotu, takie jak cele i efekty kształcenia, treści realizowane w czasie zajęć, metody pracy na zajęciach i sposoby oceniania, podstawową literaturę, a także - co bardzo ważne - kryteria zaliczenia przedmiotu oraz przypisaną mu liczbę punktów ECTS, która rozpisana została na orientacyjny czas pracy. To rodzaj umowy między prowadzącym zajęcia a studentem, obowiązującej obie strony. Dlatego rozpoczynając kurs danego przedmiotu, warto zacząć właśnie od lektury sylabusa. Można się z niego dowiedzieć, czego należy oczekiwać na ćwiczeniach lub wykładzie oraz jakie warunki trzeba spełnić, by przedmiot zaliczyć.
Ogólne informacje dotyczące poszczególnych przedmiotów znaleźć można w systemie USOSweb, natomiast pełne wersje sylabusów umieszczono tutaj:

Sylabusy obowiązujące od roku akad. 2023/2024 (sylabus wyświetli się po kliknięciu w nazwę przedmiotu):

- filologia polska, studia stacjonarne

II st. https://sylabus.amu.edu.pl/pl/1/19/3/3/7/118

- filologia polska, studia niestacjonarne
- polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
- Humanistyka w szkole: polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
- filologia polska jako obca
- Polacy i Niemcy w Europie
- sztuka pisania