Sylabusy

Sylabus to jeden z najważniejszych dla studentów elementów programu studiów. Zawiera podstawowe i przydatne informacje dotyczące przedmiotu, takie jak cele i efekty kształcenia, treści realizowane w czasie zajęć, metody pracy na zajęciach i sposoby oceniania, podstawową literaturę, a także - co bardzo ważne - kryteria zaliczenia przedmiotu oraz przypisaną mu liczbę punktów ECTS, która rozpisana została na orientacyjny czas pracy. To rodzaj umowy między prowadzącym zajęcia a studentem, obowiązującej obie strony. Dlatego rozpoczynając kurs danego przedmiotu, warto zacząć właśnie od lektury sylabusa. Można się z niego dowiedzieć, czego należy oczekiwać na ćwiczeniach lub wykładzie oraz jakie warunki trzeba spełnić, by przedmiot zaliczyć.
Ogólne informacje dotyczące poszczególnych przedmiotów znaleźć można w systemie USOSweb, natomiast pełne wersje sylabusów umieszczono tutaj:

sylabusy IFP

Pod tym linkiem  znajdziecie Państwo instrukcję pierwszego logowania do usługi Microsoft Office 365.

Jeśli nie wiecie, jak znaleźć sylabusy w systemie USOSweb, obejrzyjcie poniższy filmik.