Ważne kontakty

Wicedyrektor IFP ds. studenckich i dydaktycznych

dr Sylwia Karolak

e-mail: skarolak@amu.edu.pl

tel. 61 829 45 89

pokój nr 239

Przewodniczący Rad Programowych

Rada Programowa kierunków studiów: filologia polska oraz filologia polska jako obca

dr Sylwia Karolak  (skarolak@amu.edu.pl)

Rada Programowa kierunku studiów: polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

dr Sylwia Karolak (skarolak@amu.edu.pl)

Rada Programowa kierunku studiów: Polacy i Niemcy w Europie

prof. UAM dr hab. Maciej Junkiert (junkiert@amu.edu.pl)

Rada Programowa kierunku studiów: sztuka pisania

prof. UAM dr hab. Marcin Jaworski (marcinj@amu.edu.pl)

Kierownicy specjalności na I stopniu filologii polskiej

Komunikacja medialna: prof. UAM dr hab. Marcin Telicki, telicki@amu.edu.pl

Specjalność artystycznoliteracka: dr Krzysztof Hoffmann, hoffmann@amu.edu.pl

Specjalność dziennikarska: prof. UAM dr hab. Barbara Sobczak, bsobczak@amu.edu.pl

Specjalność logopedyczna: prof. dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, rutkiewi@amu.edu.pl

Specjalność nauczycielska: prof. UAM dr hab. Beata Udzik, budzik@amu.edu.pl

Specjalność wydawnicza: prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, weiss@amu.edu.pl

Kierownicy specjalności na II stopniu filologii polskiej

Specjalność glottodydaktyczna: prof. UAM dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak, martaw-p@amu.edu.pl

Kuratorstwo literatury: prof. dr hab. Przemysław Czapliński, czaple@amu.edu.pl

Specjalność logopedyczna: prof. dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, rutkiewi@amu.edu.pl

Specjalność nauczycielska: prof. UAM dr hab. Beata Udzik, budzik@amu.edu.pl

Specjalność operologiczna: prof. UAM dr hab. Katarzyna Lisiecka, lisiecka@amu.edu.pl

Specjalność przekładowa: prof. UAM dr hab. Ewa Rajewska, rajewska@amu.edu.pl