Praktyki i staże

Pobierz plik Pobierz plik

Wychodząc naprzeciw potrzebom na czas pandemii wprowadzona została zdalna procedura odbywania praktyk. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów zaliczenia praktyk studenckich znajdują się w Intranecie WFPiK.