Studia niestacjonarne

Filologia polska to kierunek prowadzony na obu stopniach studiów.

Studia niestacjonarne na kierunku filologia polska I stopnia i filologia polska II stopnia to ciekawa alternatywa wobec trybu dziennego, szczególnie atrakcyjna dla osób, które pracują lub mieszkają poza Poznaniem i nie chcą ponosić kosztów związanych z czasową przeprowadzką. Na studiach niestacjonarnych realizowane są te same efekty uczenia się, co w trybie stacjonarnym, a odpowiednio zmodyfikowany program kształcenia oraz dobór szczególnie efektywnych metod pracy umożliwiają zrealizowanie przyjętych założeń. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jeden z niewielu ośrodków uniwersyteckich w Polsce, w którym prowadzone są zarówno licencjackie, jak i magisterskie studia niestacjonarne na kierunku filologia polska.

Specjalności

Na studiach I stopnia oferujemy dwie specjalności: nauczycielską (z uprawnieniami do nauczania w szkole podstawowej) oraz wydawniczą (przygotowującą do pracy z tekstem postrzeganym od strony edytorskiej i redakcyjnej).

Na studiach II stopnia  oferujemy kontynuację specjalności nauczycielskiej (realizacja pięcioletniego cyklu daje uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej i średniej) oraz specjalność edytorstwo tekstów literackich (przygotowującą do prac redakcyjnych, edytorskich i wydawniczych podejmowanych w odniesieniu do literatury pięknej).

Możliwość wyboru

Program studiów niestacjonarnych daje również wiele możliwości wyboru przedmiotów fakultatywnych i pozwala samodzielnie kształtować indywidualną ścieżkę edukacyjną.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend. Ponadto studenci studiów niestacjonarnych mogą aktywnie uczestniczyć w życiu Instytutu i Wydziału, brać udział w przedsięwzięciach naukowych, występować na konferencjach, pracować w studenckich kołach naukowych, włączać się w struktury samorządowe, aplikować do Szkoły Doktorskiej.

Opłaty

Podjęcie studiów niestacjonarnych wiąże się z koniecznością wniesienia czesnego, równocześnie jednak studenci zyskują prawo do korzystania z uniwersyteckiego systemu wsparcia socjalnego (m. in. stypendiów socjalnych, zapomóg losowych, stypendiów dla osób z niepełnosprawnościami itp.).

Dowiedz się więcej

Informacji na temat spraw administracyjnych udziela mgr Tatiana Lisiak z Biura Obsługi Studenta annatkl@amu.edu.pl

Informacji na temat programu oraz możliwości, jakie dają studia niestacjonarne udziela dr hab. prof. UAM Agnieszka Kwiatkowska agak@amu.edu.pl

Filologia polska I stopnia, studia niestacjonarne

REKRUTACJA

PROGRAM STUDIÓW

SYLABUSY

PLAN ZAJĘĆ

Filologia polska II stopnia, studia niestacjonarne

REKRUTACJA

PROGRAM STUDIÓW

SYLABUSY

PLAN ZAJĘĆ

Znajdź nas na Facebook