Goście IFP

Prof. Alicja Goczyła-Ferreira, wykładowczyni języka i literatury polskiej wKatedrze Polonistyki na Parańskim Uniwersytecie Federalnym w Kurytybie

Czas pobytu: 30 maja-3 czerwca 2022

Tematy i terminy zajęć:

-Polszczyzna i języki mniejszościowe w wielojęzycznej mozaice Brazylii – polityka językowa w teorii i w praktyce, 31 maja 2022

- „Wtemu mój skot, co namorował w Kiempo Largo, przyjechoł…” słownictwo w polszczyźnie osób polskiego pochodzenia w Brazylii, 31 maja 2022


Prof. Jens Herlth,literaturoznawca zajmujący się historią polskiej i rosyjskiej literatury nowoczesnej, Uniwersytet we Fryburgu, Katedra Języków i Literatur / Katedra Slawistyki

Czas pobytu: 16-19 maja 2022

Tematy i terminy zajęć:

-"Wędrówka idei". Ludwik Krzywicki, socjologia i literatura porównawcza w Polsce, 16 maja 2022,


Prof. Iryna Bundzy i prof. Julia Stefanyszyn, polonistki, wykładowczynie w Katedrze Filologii Polskiej na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im.I. Franki

Czas pobytu: 16-20 maja 2022

Tematy i terminy zajęć:


Pani Prof. Iryna Bundza:-Gramatical category of number in Polish and Ukrainian languages: theoretical aspects, 16 maja 2022
-Gramatical category of number in Polish and Ukrainian languages: practical aspects, 16 maja 2022

Prof. Julia Stefanyszyn:
-Innowacje frazeologiczne we współczesnej prozie polskiej, 17 maja 2022
-Innowacje frazeologiczne w tekstach w nauczaniu Ukraińców frazeologii polskiej, 17 maja 2022


Prof. Piotr Kilanowski, wykładowca języka i literatury polskiej w Katedrze Polonistyki na Parańskim Uniwersytecie Federalnym w Kurytybie

Czas pobytu: 29 kwietnia-9 maja 2022


Tematy i terminy zajęć:
-Studia polskie w Kurytybie - jak uczy się języka polskiego w Brazylii, 5 kwietnia 2022
-Kanon i przekłady literatury polskiej w Brazylii, 6 kwietnia 2022


DOCENIĆ SZKOŁĘ, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW – JAWNE KOMPLETY

Zapraszamy na spotkanie z prof. dr hab. Marią Kwiatkowską-Ratajczak poświęcone jej najnowszej książce pt. "Docenić szkołę. Dydaktyczna teoria i metodyczna praktyka" (Wydawnictwo Naukowe UAM 2021) oraz refleksji nad współczesną kondycją polskiej szkoły. Rozmowa z Panią Profesor będzie dotyczyła, między innymi, namysłu nad tym, jak realizować kształcenie humanistyczne w sytuacji kryzysowej (także pandemicznej), jak w procesie uczenia uwzględniać oczekiwania młodych ludzi i ich sposób funkcjonowania w kulturze, jak na lekcjach stymulować myślenie o sprawach ważnych dla nas wszystkich, jak nauczyciel(ka) może skutecznie wpływać na rozwój osobowości swoich uczniów i uczennic.
Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2021 o godz. 17.00 i będzie transmitowane na kanale YouTube: https://youtu.be/84PQNy_82jc
W spotkaniu, które poprowadzą prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany i prof. UAM dr hab. Krzysztof Koc, wezmą również udział zaproszeni Goście:

Dorota Michułka – dr hab., profesor uczelni, kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Języka Polskiego i Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej (Uniwersytet Wrocławski). Zajmuje się dydaktyką języka polskiego i historii, literaturą dla dzieci i młodzieży, kształceniem literacko- kulturowym (także w ujęciu historycznym), szkolną recepcją literatury i kultury. Jest autorką dwóch monografii i wielu artykułów wydanych w Polsce i za granicą oraz redaktorką i współredaktorką kilku książek wydanych w Polsce i Finlandii; także zastępcą redaktora naczelnego międzynarodowego czasopisma „Filoteknos”, poświęconego badaniom literatury dziecięcej.

Agnieszka Rypel – dr hab., profesor uczelni, pracuje na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest autorką tekstów, których tematyka dotyczy przede wszystkim: nowych koncepcji kształcenia językowego, a zwłaszcza tworzenia wypowiedzi pisemnych, ustaleń metodologicznych dotyczących dyskursu edukacyjnego oraz stosowanych w nim mechanizmów perswazyjnych, wychowania językowego, a także glottodydaktyki.

Maciej Wróblewski – dr hab., profesor uczelni, literaturoznawca, kierownik Pracowni Badań Kultury i Literatury dla Dzieci i Młodzieży oraz Katedry Antropologii Literatury i Nowych Mediów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest pomysłodawcą i redaktorem naukowym serii „Biblioteczka Dziecięca”, w której do tej pory ukazały się 4 tomy poświęcone literaturze oraz sztuce dla dzieci i młodzieży. Dotychczas wydał 6 monografii. Od roku 2018 pełni obowiązki przewodniczącego jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego.

Piotr Kołodziej – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego, doktor habilitowany nauk humanistycznych, literaturoznawca, dydaktyk, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym. Główne zainteresowania naukowe: literatura a sztuki wizualne, zwłaszcza malarstwo; kształcenie humanistyczne (perspektywa antropologiczna); ikonizacja kultury; komunikacja wizualna. Autor wielu publikacji poświęconych tym zagadnieniom. W zespole Zofii Agnieszki Kłakówny był współautorem programu i serii podręczników do języka polskiego dla ucznia i nauczyciela (To lubię! – szkoły ponadgimnazjalne). Od 1997 roku jest nauczycielem języka polskiego w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.

Wszystkich zainteresowanych polską edukacją bardzo serdecznie zapraszamy! Szczególnie liczymy na udział nauczycielek i nauczycieli, gdyż dialog środowiska akademickiego z osobami uczącymi w szkole jest, naszym zdaniem, niezbędnym warunkiem rzeczowej debaty o szkole i o kierunku jej rozwoju.


SZTUKA PRZEKŁADU Z PANEM JANUSZEM SOLARZEM WOKÓŁ POEZJI EMILY DICKINSON

W środę 21 kwietnia 2021 r. o godz. 13.30 gościem specjalności przekładowej IFP UAM będzie Pan Janusz Solarz, poeta i tłumacz, amerykanista i komparatysta, wykładowca z Department of Second Language Studies Indiana University Bloomington. Dickinsonolog, który właśnie ogłosił Wiersze zebrane Emily Dickinson w swoim przekładzie – to trzytomowa, bilingwalna, pionierska w literaturze polskiej edycja, opublikowana przez Zaułek Wydawniczy „Pomyłka", Szczecin 2021. I to właśnie poezji Emily Dickinson w polskich tłumaczeniach będzie poświęcone spotkanie 21 IV, które odbędzie się na kanale Sztuka przekładu MS Teams. Wszystkich zainteresowanych dołączeniem prosimy o kontakt z prof. Ewą Rajewską (rajewska@amu.edu.pl).


SZTUKA PRZEKŁADU Z PANIĄ PROF. ELIZĄ PIECIUL-KARMIŃSKĄ

W środę 10 marca 2021 r. o godz. 13.30 na kanale Sztuka przekładu MS Teams specjalność przekładowa Instytut Filologii Polskiej będzie gościć Panią Prof. Elizę Pieciul-Karmińską z Instytutu Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii UAM, przekładoznawczynię, germanistkę i tłumaczkę literacką m.in. Baśni dla dzieci i dla domu Jakuba i Wilhelma Grimmów oraz Dziadka do Orzechów i Króla Myszy, Tajemniczego dziecka oraz opowiadań E.T.A. Hoffmanna.

Spotkanie, zatytułowane „Narodziny i rozwój gatunku Grimmowskiego”, będzie dotyczyło swoistości pierwszego wydania baśni Grimmów, którego przekład pióra Pani Profesor ma się ukazać wkrótce. Zainteresowanych dołączeniem do spotkania prosimy o kontakt z prof. Ewą Rajewską (rajewska@amu.edu.pl).

www.przekladowa.amu.edu.pl

Zapis spotkania jest dostępny na instytutowym kanale YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=ZGUJSZOAL8g&list=PLl7QxOM1czcNWcQ2QwA8egKxjmaBOV1oi&index=3


SZTUKA PRZEKŁADU Z DR KINGĄ PIOTROWIAK-JUNKIERT

W dwie środy: 3 i 17 marca 2021 r. o godz. 13.30 na kanale Sztuka przekładu MS Teams specjalność przekładowa IFP UAM będzie gościć Panią dr Kingę Piotrowiak-Junkiert z Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM, badaczkę i tłumaczkę literatury węgierskiej, znawczynię i tłumaczkę Imre Kertésza, Przewodniczącą Zachodniego Oddziału Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, która proponuje nam fascynującą przygodę, polegającą na przygotowaniu przekładu artystycznego jednego z najbardziej zaskakujących poetów węgierskich. Attila József, bo o nim mowa, to żywa legenda literatury węgierskiej; za napisanie wiersza „Tiszta szívvel” [Czystym sercem] doczekał się rozprawy sądowej, odmienił brzmienie języka poetyckiego.

Nasze warsztaty – w obu odsłonach, 3 i 17 marca – będą poświęcone problemom i praktyce wypracowywania językowej „unikatowości" w przekładzie literackim. Dr Piotrowiak-Junkiert będą towarzyszyli studenci i studentki trzeciego roku UAM-owskiej hungarystyki, którzy w ramach zajęć z Historii literatury węgierskiej przygotowali dla nas przekłady filologiczne kilku wierszy Attili. Przekładowe zadanie domowe polega na artystycznym opracowaniu tych tłumaczeń – udostępnia je Prof. Ewa Rajewska (rajewska@amu.edu.pl).

Zapis obu spotkań dostępny jest na instytutowym kanale YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=hXLAj43Zvuc&list=PLl7QxOM1czcNWcQ2QwA8egKxjmaBOV1oi&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Lh4qBon9AF4&list=PLl7QxOM1czcNWcQ2QwA8egKxjmaBOV1oi&index=6


SZTUKA PRZEKŁADU Z PROF. MAGDĄ HEYDEL

W środę 27 stycznia 2021 r. o godz. 13.30 gościem specjalności przekładowej IFP UAM w cyklu spotkań „Sztuka przekładu” będzie Pani Profesor Magda Heydel, literaturoznawczyni i przekładoznawczyni, komparatystka literacka i kulturowa, kierowniczka Centrum Badań Przekładoznawczych i studiów magisterskich Przekładoznawstwo literacko-kulturowe na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz redaktorka naczelna pisma „Przekładaniec”; nagradzana tłumaczka literatury języka angielskiego, m.in. dzieł Josepha Conrada, Seamusa Heaneya, T.S. Eliota, Teda Hughesa, Alice Oswald, Roalda Dahla, Dereka Walcotta i Virginii Woolf. Edytorka przekładów poetyckich, m.in. Czesława Miłosza i Stanisława Barańczaka.

Prof. Heydel wydała ostatnio „Opowiadania” modernistycznej pisarki brytyjskiej Katherine Mansfield. Rozmawiać będziemy o „A Cup of Tea” za pośrednictwem platformy Zoom:

https://zoom.us/j/98075278263?pwd=VGRXVmtsQXRNS0JKeXR5RUExVWpnQT09

Tekst opowiadania, w tym fragment do przekładu, udostępnia prof. Ewa Rajewska (rajewska@amu.edu.pl).

Zapis spotkania dostępny jest na instytutowym kanale YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=vvl8rBlKpgY&list=PLl7QxOM1czcNWcQ2QwA8egKxjmaBOV1oi&index=2