Ogłoszenia o konferencjach

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie zaprasza na konferencję naukową Wyparte dziedzictwo. Renarracje starotestamentowe w literackiej twórczości, która odbędzie się 14-15 października 2024.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 września br. Szczegóły można znaleźć tutaj.


Koło Naukowe Slawistów im. św. św. Cyryla i Metodego przy Katedrze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w I Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Mundus Slavicus”, która odbędzie się w dniach 15–16 listopada 2024 roku.

Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów zainteresowanych Słowiańszczyzną zachodnią, południową oraz wschodnią i ma charakter interdyscyplinarny. Celem wydarzenia jest umożliwienie młodym badaczom zaprezentowania swoich naukowych zainteresowań oraz prowadzonych badań. Międzynarodowy zasięg spotkania umożliwi wymianę doświadczeń w wielokulturowej grupie oraz nawiązanie nowych kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny; wystąpienia mogą dotykać tematyki językoznawczej, literaturoznawczej, kulturowej, etnograficznej czy historycznej.

Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

Zgłoszenia na konferencję należy nadsyłać do 24 października 2024 r., godz. 23.59, na adres mundus.slavicus@filologia.uni.lodz.pl.