Ogłoszenia o konferencjach

Wydział Polonistyki UW zaprasza na konferencję naukową Nieswojo. O sąsiadach, sąsiedztwie, sąsiadowaniu w literaturze XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 23-24 października 2023 roku.

Tematy wystąpień można zgłaszać do 31 marca 2023. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.


W świecie komiksów Janusza Christy. Wokół fenomenu kulturowego

Konferencja i imprezy towarzyszące odbędą się w Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim w dniu 25-26 maja 2023 roku.

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić na czwartą odsłonę konferencji poświęconych polskiej kulturze popularnej. Bohaterem naszego spotkania będzie Janusz Christa (1934-2008), który zapisał się w świadomości czytelników niezapomnianymi seriami komiksowymi o przygodach Kajtka i Koka, Gucka i Rocha, czy wreszcie Kajka i Kokosza.

Zgłoszenie z tematami i abstraktami (około 250-300 słów + słowa kluczowe) prosimy przesyłać na podane wyżej adresy do 31 marca 2023 roku.

Więcej informacji tutaj.


Studenckie Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w studencko–doktoranckiej konferencji naukowej Szymborska wielostronnie. W stulecie urodzin noblistki, która odbędzie się w dn. 19–20 kwietnia 2023 r.

Ostateczną decyzję o formule spotkań (tradycyjnych lub zdalnych) uzależniamy od pozyskania środków grantowych, finansujących wydarzenie. Mamy jednak nadzieję na dwudniowe obrady w murach naszej uczelni. Formuła zdalna nie będzie się wiązała z żadnymi opłatami, natomiast formuła stacjonarna będzie oznaczała tylko koszty noclegów, które wówczas uczestnicy poniosą we własnym zakresie.

Prosimy o nadesłanie zgłoszeń do 31 marca 2023 r. na adres kolopolonistow@up.krakow.pl

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się tutaj.


Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Nauczanie języka polskiego jako obcego wobec wyzwań współczesnego świata,

która odbędzie się w dn. 18–21 maja 2023 roku w Pobierowie.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń zarówno teoretyków, jak i praktyków nauczania języka polskiego jako obcego. Nasze zaproszenie kierujemy do językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz przedstawicieli innych dyscyplin, którzy chcieliby podzielić się swoimi badaniami, przemyśleniami i wnioskami na temat nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego / odziedziczonego zarówno w kontekście naukowym, jak i na płaszczyźnie dydaktyki oraz działań instytucjonalnych.

Podczas konferencji przewidujemy następujące obszary tematyczne:
 • metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (w tym: metodyka nauczania poszczególnych podsystemów języka i techniki rozwijania sprawności językowych),
 • kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego (w tym: wykorzystanie tekstów literackich oraz wybranych tekstów kultury popularnej, podejście regionalistyczne),
 • media i nowe media w nauczaniu języka polskiego jako obcego (w tym: zastosowanie tekstów dziennikarskich w procesie dydaktycznym, nowe media w edukacji),
 • podręczniki i inne materiały do nauki języka polskiego jako obcego (w tym: ewaluacja istniejących opracowań i propozycje nowych rozwiązań dydaktycznych),
 • nowe technologie w nauczaniu języka polskiego (w tym: edukacja zdalna),
 • nauczanie języka polskiego za granicą (w tym: język polski na świecie, uwarunkowania lokalne, instytucje wspierające nauczanie języka polskiego jako obcego),
 • nauczanie języka polskiego jako obcego osób z doświadczeniem migracji,
 • aktualne potrzeby w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, dobre praktyki,
 • kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego,
 • kierunki rozwoju glottodydaktyki polonistycznej.

Zapraszamy również do zgłaszania innych propozycji mieszczących się w temacie konferencji.

Termin przesyłania zgłoszeń: do 31 marca 2023 roku

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://jpjo.usz.edu.pl/zgloszenia

Konferencja będzie miała formę hybrydową.

Podczas konferencji odbędzie się panel studencki. Zachęcamy do przekazania informacji studentom.

Strona internetowa konferencji: https://jpjo.usz.edu.pl/

Kontakt: jpjo@usz.edu.pl

Komitet organizacyjny:

dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US (Instytut Językoznawstwa US)
dr Agnieszka Szlachta (Instytut Językoznawstwa US)
dr Krzysztof Flasiński (Instytut Literatury i Nowych Mediów US)
dr Sławomir Iwasiów (Instytut Literatury i Nowych Mediów US)
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKIal. Piastów 40b, 71-065 Szczecin, Polska

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową Język, literatura i kultura Białorusi w Polsce i na świecie, Warszawa, 1-2 czerwca 2023 roku.
W ramach konferencji proponujemy obrady w 2 sekcjach. Przewidywane są 15-minutowe wystąpienia w sekcjach (w trybie zdalnym lub stacjonarnym).

Językami konferencji są: białoruski, polski, angielski, rosyjski. Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę nadsyłać do 01.05.2023 na adres e-mailowy konferencjakb@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 300 złotych (70 euro) za uczestnictwo stacjonarne i 150 złotych (35 euro) za uczestnictwo zdalne. W tytule przelewu należy wpisać: konf. JLiKB + imię i nazwisko uczestnika". Opłata obejmuje: udział w konferencji, druk artykułu (zależy od pozytywnych recenzji), zaświadczenie o uczestnictwie, przerwy kawowe.

Osoby chcące otrzymać fakturę powinny poprosić jednostkę wysyłającą na konferencję o dokonanie przelewu z konta jednostki (a nie prywatnego konta uczestnika konferencji). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmniejszenia kwoty lub zwolnienia z opłaty konferencyjnej.

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej upływa 10.05.2023.

Przewidywany jest druk artykułów punktowanym wydaniu (niżej podano wymogi edytorskie). Artykuły należy przesłać do 15.06.2023 r. Wymogi edytorskie dotyczące przesyłanych tekstów znajdują się na stronie: http://www.albaruthenica.uw.edu.pl/pl/?DLA_AUTOR%C3%93W


Międzynarodowa konferencja naukowa Niektórzy lubią poezję..., czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej

Termin: 16-18.11.2023 r.

Miejsce: Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz Collegium Polonicum w Słubicach (Polska)

Języki konferencji: polski, niemiecki, angielski

Termin przysyłania zgłoszeń referatów: 30.04.2023 r.

Wisława Szymborska rzadko podróżowała, mimo to jej twórczość docierała i nadal dociera do najdalszych zakątków globu, o czym świadczą obcojęzyczne przekłady jej poezji i liczne zagraniczne nagrody, w tym najważniejsza z 1996 r. Literacka Nagroda Nobla. Jej teksty nadal intrygują ludzi nauki, studentów, tłumaczy, jak i liczne grono miłośników jej poezji. W 2023 r. Wisława Szymborska obchodziłaby 100. rocznicę urodzin. Jest to dobry moment, aby ponownie pochylić się nad twórczością poetki i zastanowić nad aktualnością jej postrzegania świata, swoistością perspektyw przez nią obieranych, stosowanych w jej poezji – jakże osobliwych – językowych metod opisu wnikliwie obserwowanej rzeczywistości.

Planowaną konferencję otworzy wykład inauguracyjny prof. Michała Rusinka, literaturoznawcy i pisarza, wieloletniego asystenta poetki, prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy badaczy literatury, kultury, języka, przekładu, jak również tłumaczy i krytyków przekładu. Zapraszamy do zgłaszania referatów poruszających zagadnienia następujących zakresów tematycznych:

 • badania nad twórczością poetycką Wisławy Szymborskiej i jej tłumaczeniami,
 • recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Polsce i zagranicą,
 • znaczenie twórczości Wisławy Szymborskiej w kontekście dialogu kultur,
 • poezja Wisławy Szymborskiej w seriach przekładowych,
 • obecność i znaczenie twórczości Wisławy Szymborskiej w szkolnej i akademickiej edukacji w Polsce i za granicą oraz w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
 • wycinanki Wisławy Szymborskiej jako twórcza aktywność poetki; wycinanka Wisławy Szymborskiej jako innowacyjny gatunek komunikatu,
 • kontakty poetki z polskimi i zagranicznymi wydawnictwami, tłumaczami i innymi literatami,
 • wpływ Literackiej Nagrody Nobla, jak i innych nagród i odznaczeń, na recepcję twórczości poetki oraz polskiej literatury na arenie międzynarodowej.

Dalsze informacje:

Konferencja jest organizowana w kooperacji między Fundacją im. Karla Dedeciusa i Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Zakładem Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Patronat honorowy objęła Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Planowana jest recenzowana publikacja pokonferencyjna w serii „Interdisciplinary Polish Studies” (wyd. Harrassowitz), jak również w open access na serwerze Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Organizatorzy konferencji starają się o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie publikacji i kosztów przeprowadzenia konferencji.

Zgłoszenia referatów (500-1000 słów bez wliczenia bibliografii) należy przesyłać do 30 kwietnia 2023 r. poprzez poniższy formularz:

https://forms.gle/U3V9o6kgJiEPzBDu9 (polski)

Strona konferencji: https://www.ub.europa-uni.de/pl/benutzung/bestand/kd_stiftung/projekte/tagung-szymborska/index.html


We warmly invite you to the International Conference The Heritage of Crisis. A Crisis of Heritage organized by the Jagiellonian University Doctoral School in the Humanities in collaboration with UNA Europa. The conference will be held on 18-20 May, 2023, in the Amphitheatre Hall of the Jagiellonian Library in Kraków. It is also possible to connect with us online.

Application deadline: March 27th, 2023.

Details


Linguistics Prague is a conference aimed at early career researchers in linguistics and related fields. Successfully running since 2013, the conference will be opened to international audience for the 5th time in 2023 with English as the language of the conference. The focus of the conference is empirical research of language and its methodology. We encourage presentations of original data oriented research concerned with different aspects of language structure and use, as well as discussions of methodological groundings of the 'empirical turn' in linguistics.

The conference takes place at the Faculty of Arts of Charles University in the very center of Prague, Thursday 22 June to Saturday 24 June 2023. The event will consist of 2 plenary talks, a tutorial workshop, and a general session for oral presentations and posters. Plenary speakers will be announced later on our website http://linguisticsprague.ff.cuni.cz/index.html

Call for Papers: 

We welcome oral and poster form presentations of empirical research in various disciplines of linguistics, including (but not limited to) syntax, morphology, semantics, language change, psycholinguistics, sociolinguistics and pragmatics. Presentation time for papers will be 20 minutes followed by 10 minutes of discussion.

Abstract Submission Guidelines: 

Abstracts must be anonymous and their length should not exceed 400 words (without references). Please use 12 point Times New Roman (Unicode) font, single line spacing and set margins to 2.5 cm all around. Abstracts should be submitted by March 19 2023 in pdf format using the EasyAbs system: easyabs.linguistlist.org/submit/LP2023

Important Dates: 

Abstract submission deadline: 19 March 2023

Notification of acceptance: end of April 2023

Conference: 22 to 24 June 2023


Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w XIII Forum Kultury Słowa „Świadomość językowa dawniej i dziś”, które się odbędzie 19–21 kwietnia 2023 r. w Zielonej Górze. Organizatorami konferencji są: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Uniwersytet Zielonogórski oraz Fundacja PRO.PL. Patronatem honorowym objęła Forum Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, która weźmie udział w otwarciu obrad. Konferencja jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, wsparcia udzielił Urząd Miasta Zielonej Góry.

Roboczy program konferencji oraz abstrakty wystąpień są dostępne pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1oZ2PhdYN2tSK1Qar4jrXK71xeqBdfnVS/view?usp=sharing

Forum – po raz pierwszy – będzie miało formę hybrydową: przewidujemy uczestnictwo stacjonarne oraz zdalne.

Osobom, które wybiorą uczestnictwo stacjonarne, gwarantujemy:

 • posiłki (obiady oraz przekąski w czasie obrad),
 • materiały konferencyjne,
 • uczestnictwo w dyskusjach,
 • dostęp do nagrań obrad (wystąpień i dyskusji) po zakończeniu konferencji,
 • uczestnictwo w wybranych warsztatach (o ile będą wolne miejsca; decyduje kolejność zgłoszeń; na warsztaty należy przynieść własne laptopy z systemem Windows, przeglądarką Google Chrome i narzędziem do obsługi ZIP, na czas warsztatów należy wyłączyć w komputerach zapory lub ograniczyć zakres ich działania),
 • uczestnictwo w doktoranckich sesjach plakatowych.

Osobom, które wybiorą uczestnictwo zdalne, gwarantujemy

 • uczestnictwo w dyskusjach (przewidujemy streaming obrad),
 • dostęp do nagrań obrad (wystąpień i dyskusji) po zakończeniu konferencji.

Nie pokrywamy kosztów noclegu ani podróży. Opłata konferencyjna to:

 • 300 zł brutto (za uczestnictwo stacjonarne),
 • 100 zł brutto (za uczestnictwo zdalne).

Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi. Opłatę należy wnieść na konto Fundacji PRO.PL (Bank Pekao SA, numer rachunku: 95 1240 6410 1111 0010 9020 3188, tytuł przelewu: XIII FKS IMIĘ NAZWISKO UCZESTNIKA (np. XIII FKS Jan Kowalski) do 20.03.2023 r.

Aby wziąć udział w Forum, należy się zarejestrować przez formularz dostępny pod linkiem: XIII FKS – formularz rejestracyjny

Termin rejestracji: 20 marca 2023 r.

Serdecznie zachęcamy również Państwa Doktorantów do uczestnictwa w sesjach plakatowych. Zawiadomienie o zasadach uczestnictwa znajduje się pod linkiem: XIII FKS_SESJE DOKTORANCKIE zawiadomienie.pdf - Dysk Google

W razie pytań – służymy odpowiedzią: forumkulturyslowa@gmail.com


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej Słowo – forma, treść, użycie organizowanej przez Zakład Językoznawstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego we współpracy z Zakładem Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego w ramach cyklu JĘZYK – OBYCZAJ – WSPÓLNOTA.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 października 2023r. w siedzibie Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69.

Do udziału w konferencji zapraszamy tych z Państwa, których inspiruje zarówno temat wiodący spotkania, jak i pojęcia zawarte w nazwie całego cyklu spotkań. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do końca maja 2023 r. pod adresem: i.kotlarska@ifp.uz.zgora.pl

Prosimy zwrócić uwagę na podpisanie klauzuli informacyjnej RODO. Opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł, która pokryje koszty wyżywienia, w tym uroczystej kolacji, materiałów konferencyjnych oraz druk monografii (w ramach punktowanej serii wydawniczej Zielonogórskie seminaria językoznawcze), prosimy uiścić do 15 VII 2023 r.


Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w XIII Forum Kultury Słowa „Świadomość językowa dawniej i dziś”, które odbędzie się 19–21 kwietnia br. w Zielonej Górze. Zaplanowaliśmy możliwość hybrydowej formy uczestnictwa (stacjonarnie lub zdalnie).

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz rejestracyjny: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_nl_1ZdI3MKlGBeMIPWFMycOEGj1bdx9oXQz728PpSGPYMg/viewformdo 20 marca.

Szczegóły programowe i organizacyjne znajdują się na stronie https://forumkulturyslowa.pl/,