Ogłoszenia o konferencjach

W imieniu organizatorów, Katedry Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Pracowni Poetyki Wiersza przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszamy do udziału w międzynarodowej zdalnej konferencji naukowej WOKÓŁ TEORII WIERSZA: ostatnie stulecie w badaniach wersologicznych, która odbędzie się w dniach 30-31 marca 2023 roku na platformie MS Teams.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. zagadnienia związane ze statusem wiedzy o wierszu we współczesnej refleksji literaturoznawczej, rolą badań wersologicznych w dyskursie akademickim i edukacyjnym, miejscem wiersza na mapie współczesnej literatury i kultury, ale również prace teoretyczne bądź historycznoliterackie stanowiące próbę przybliżenia starszych i nowszych dziejów polskiej wersologii pokazanej w kontekście aktualnych trendów w wersologii światowej, teorii literatury, badań nad mediami, kulturoznawstwa oraz krytyki literackiej oraz praktyki poetyckiej.

Interesujące dla organizatorów są także studia przypadku poświęcone pojęciom takim jak metr, wers, przerzutnia, jak również studia przypadku i interpretacje pojedynczych tekstów.

Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2023.

Karta zgłoszenia oraz wszelkie potrzebne informacje znajdują się na stronie IFP UP.


Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Nauk Stosowanych w Koninie ma przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "C&C 2023 - Languages in Cultural Perspectives: Practices, Discourses, Cognition", która odbędzie się w dniach 27-29 marca 2023 roku.
Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo na jej oficjalnej stronie pod adresem: Contacts & Contrasts – oficjalna strona konferencji (konin.edu.pl). Językami konferencji są angielski i polski.

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają na konferencję naukową z cyklu „Dialog z Tradycją”  OD TRADYCJI DO ANTYTRADYCJI, która odbędzie się w dniach 15–16 maja 2023 roku.

Szczegóły można znaleźć tutaj: Instytut Filologii Polskiej UP w Krakowie | Zaproszenie na konferencję: „Dialog z Tradycją” VII OD TRADYCJI DO ANTYTRADYCJI