Ogłoszenia o konferencjach

Pracownicy Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Język-Polityka-Ideologia", która odbędzie się w Gdańsku w dniach 19-20. maja 2022 r.

W załączeniu znajduje się opis konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2022.


Uniwersytet w Białymstoku serdecznie na zdalną konferencję naukową "Dawna i współczesna powieść dla dziewcząt", która odbędzie się 25 marca 2022.
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj, w formularz zgłoszeniowy tutaj. Zgłoszenia można przesyłać do 20 lutego 2022.


Studenckie Koło Naukowe Polonistów IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zaprasza studentów i doktorantów do udziału w zdalnej konferencji naukowej Od-po-wie-dzialność. Twórczość Olgi Tokarczuk wobec rzeczywistości, która będzie miała miejsca w dniach 3-4 marca 2022 na platformie Teams.
Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2022.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegóły wydarzenia tutaj.

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji: Wspólnotowe uwarunkowania języka i tekstu kontynuującej proponowany przez Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Językoznawstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego cykl spotkań: Język — obyczaj — wspólnota.

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 20–21 czerwca 2022 roku. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2022.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się tutaj, a formularz zgłoszeniowy tutaj.


Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Dialogi i monologi 2: Język w literaturze – literatura w języku”, która odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2022 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

Link do wydarzenia na platformie społecznościowej Facebookhttps://fb.me/e/30G4ZETRI

Roman Jakobson pisał, że „dążenie do oddzielenia poetyki od językoznawstwa jest usprawiedliwione tylko w tym wypadku, jeżeli dziedzina językoznawstwa zostaje bezprawnie ograniczona”. Wychodząc z założenia o interdyscyplinarności nauk humanistycznych, pragniemy poświęcić konferencję zagadnieniom wzajemnych stosunków, jakie zachodzą między językiem a literaturą, by wskazać, że obie te dyscypliny nieustannie na siebie oddziałują. Z tej przyczyny do udziału w konferencji zapraszamy językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, a także wszystkich badaczy innych dyscyplin, którzy są zainteresowani tematem.

Krąg tematyczny wyznaczają następujące zagadnienia:

 • językowa analiza tekstów literackich,
 • badanie językowego obrazu w tekstach kultury,
 • zagadnienie metafory w tekście literackim,
 • stylizacje językowe w literaturze (socjolekty, profesjolekty, gwary),
 • idiolekty autorów,
 • leksyka i gramatyka w tekstach literackich,
 • tłumaczenia i przekłady,
 • przekłady intersemiotyczne,
 • wpływ polszczyzny literackiej na język ogólny (normy, wzorce, mody językowe, skrzydlate słowa).

Abstrakty wraz ze swoimi danymi kontaktowymi prosimy wysyłać przez formularz znajdujący się w linku poniżej do 13 lutego 2022 roku. Za udział w konferencji nie jest przewidziana opłata.

Swojego patronatu udzielili: Prodziekan ds. studenckich Wydziału Polonistyki UW dr Łukasz Książyk, Fundacja Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego UW oraz Instytut Literatury Polskiej UW.

Link do formularza zgłoszeniowego dla uczestników (na ten link proszę wysłać swoje abstrakty): https://docs.google.com/.../1eaX4KkMxa-BhTp9jMxWBo.../

Link do formularza zgłoszeniowego dla uczestników biernychhttps://forms.gle/JuU1FhPEDuosREgS8

Skład Komitetu Naukowego:

 • dr hab. Iwona Burkacka, Instytut Języka Polskiego UW,
 • dr Tomasz Jędrzejewski, Instytut Literatury Polskiej UW,
 • dr hab. Magdalena Zawisławska, Instytut Języka Polskiego UW.

Skład Komitetu Organizacyjnego:

 • Karol Kwiecień,
 • Agata Łojek,
 • Przemysław Megger,
 • Jadwiga Mik,
 • Aleksandra Orzechowicz.