Rekrutacja

Rekrutacja na studia rusza już 1 czerwca 2023!

Na granatowym tle białe logo IFP, pod nim napis "Zapraszamy na studia!" i link rekrutacja.uam.edu.pl. Na link wskazuje poruszająca się strzałka. Na dole logotyp WFPiK i logotyp UAM.

Rekrutacja w kilku krokach

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2023/2024:

Harmonogram przedstawiony poniżej dotyczy studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich i pierwszego stopnia. Ten oraz pozostałe harmonogramy (dla różnych poziomów i form studiów) znajdziesz w Załączniku do Zarządzenia Nr 304/2022/2023 Rektora UAM z dnia 20 marca 2023 r (plik PDF).

Lp.Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1. Rozpoczęcie rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR)1 czerwca 2023
2.Ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek/specjalność studiów dla kandydatów podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II11 lipca 2023
3.Ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek/specjalność studiów11 lipca 2023
4.Ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przez kandydatów do SIR11 lipca 2023
5.Ostatni dzień na składanie w SIR dokumentów uzyskanych za granicą przez kandydatów11 lipca 2023
6.Ostatni dzień na weryfikację dokumentów uzyskanych za granicą oraz przeliczanie wyników z tych dokumentów przez Sekcję Spraw Studenckich12 lipca 2023
7.Egzaminy wstępne dla kandydatów, dla których w zasadach rekrutacji przewidziano przeprowadzenie dodatkowych egzaminów12–14 lipca 2023
8.Utworzenie przez podkomisje rekrutacyjne w SIR list rankingowych i przekazanie do zatwierdzenia w SIR17 lipca 2023
w godz. 8:00–15:00
9.Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego w SIR18 lipca 2023
o godz. 0:00
10.Składanie w SIR dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (I tura)18-21 lipca 2023
do godz. 23:59
11.Składanie w SIR rezygnacji przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i zdecydowali, że nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia18–21 lipca 2023
do godz. 23:59
12.Składanie w SIR oświadczeń o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia18–21 lipca 2023
do godz. 23:59
13.Składanie w SIR dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z grupy osób, które złożyły oświadczenia o podtrzymaniu chęci studiowania, na zwolnione miejsca w przypadku obniżenia progu punktowego w celu wypełnienia limitu miejsc (II turaod godz. 9:00
24 lipca 2023
do 26 lipca 2023
do godz. 23:59
14.Składanie w SIR dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z grupy osób, które złożyły oświadczenia o podtrzymaniu chęci studiowania, na zwolnione miejsca w przypadku obniżenia progu punktowego w celu wypełnienia limitu miejsc (III tura)od godz. 9:00
27 lipca 2023
do 28 lipca 2023
do godz. 23:59
15.Zgłoszenie rekrutacji do zamknięcia w SIR przez podkomisje rekrutacyjneniezwłocznie po ustaleniu listy przyjętych na studia,
nie wcześniej niż od 24 lipca 2023