Ważne kontakty

WICEDYREKTOR IFP DS. STUDENCKICH I DYDAKTYCZNYCH

dr Sylwia Karolak
Collegium Maius, pokój 239
tel. 61 829 45 89
e-mail: skarolak@amu.edu.pl
dyżur w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022:
środa: 9:30-11:30; w sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy

BIURO OBSŁUGI STUDENTA

SEKRETARIAT INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UAM

ul. A. Fredry 10
61−701 Poznań
e-mail: ifp@amu.edu.pl
pokój 238
godziny otwarcia: 7.45-15.15

mgr inż. Danuta Zapłata, główny specjalista
tel. 61 829 45 00
e-mail: dzaplata@amu.edu.pl

mgr Martyna Pytel, referent
tel. 61 829 45 92; 45 93
e-mail: martyna.pytel@amu.edu.pl

mgr Maria Sobańska-Liberek, samodzielny referent
tel. 61 829 45 50
e-mail: mliberek@amu.edu.pl