Ważne kontakty

WICEDYREKTOR IFP DS. STUDENCKICH I DYDAKTYCZNYCH

dr Sylwia Karolak
Collegium Maius, pokój 239
tel. 61 829 45 89
e-mail: skarolak@amu.edu.pl

BIURO OBSŁUGI STUDENTA

SEKRETARIAT INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UAM

ul. A. Fredry 10
61−701 Poznań
e-mail: ifp@amu.edu.pl
pokój 238
godziny otwarcia: 7.45-15.00

mgr inż. Danuta Zapłata, główny specjalista
tel. 61 829 45 00
e-mail: dzaplata@amu.edu.pl

mgr Maria Sobańska-Liberek, samodzielny referent
tel. 61 829 45 50; 61 829 45 92; 45 93
e-mail: mliberek@amu.edu.pl

mgr Maria Achrem, samodzielny referent
tel. 61 829 45 92; 45 93
e-mail: marach@amu.edu.pl