Ważne kontakty

WICEDYREKTOR IFP DS. STUDENCKICH I DYDAKTYCZNYCH

dr Sylwia Karolak
Collegium Maius, pokój 239
tel. 61 829 45 89
e-mail: skarolak@amu.edu.pl
dyżur w semestrze zimowy roku akademickiego 2021/2022:
środa: 11:30-13:00 (w tygodniach, gdy odbywa się Rada Dziekańska: wtorek 13.30 – 15.30; w sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy)

BIURO OBSŁUGI STUDENTA

SEKRETARIAT INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UAM

ul. A. Fredry 10
61 − 701 Poznań
e-mail: ifp@amu.edu.pl
pokój 238
godziny otwarcia: 8.00-15.00

mgr inż. Danuta Zapłata, główny specjalista
tel. 61 829 45 00
e-mail: dzaplata@amu.edu.pl

mgr Anna Stabrowska, samodzielny referent
tel. 61 829 45 92
e-mail: anna.stabrowska@amu.edu.pl

mgr Maria Sobańska-Liberek, samodzielny referent
tel. 61 829 45 93
e-mail: mliberek@amu.edu.pl