Porozumienia

W dniu 16 marca 2022 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy między Instytutem Filologii Polskiej a III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Kantego w Poznaniu. Umowę podpisały dyrektorka IFP prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka oraz dyrektorka III LO mgr Katarzyna Kordus.

Porozumienia 1


W dniu 16 marca 2022 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy między Instytutem Filologii Polskiej a XI Liceum Ogólnokształcącym im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu. Umowę podpisały dyrektorka IFP prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka oraz dyrektorka XI LO mgr Elżbieta Szaflińska–Gryń.


W dniu 23 października 2023 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy między Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM a Dwujęzycznym Liceum Społecznym Dębinka. Umowę podpisały dyrektorka IFP prof. dr hab. Elżbieta Winiecka oraz dyrektorka LO Dębinka, pani Beata Łuczak-Wencel. Naszym gościem był również dr Piotr Reiss, nauczyciel języka polskiego i etyki w Dębince.


6 listopada 2023 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy między Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM a II Liceum Ogólnokształcącym ze Swarzędza. Umowę podpisały dyrektorka IFP prof. dr hab. Elżbieta Winiecka oraz dyrektorka II LO w Swarzędzu pani Małgorzata Szomek.