Porozumienia

W dniu 16 marca 2022 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy między Instytutem Filologii Polskiej a III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Kantego w Poznaniu. Umowę podpisały dyrektorka IFP prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka oraz dyrektorka III LO mgr Katarzyna Kordus.

Porozumienia 1


W dniu 16 marca 2022 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy między Instytutem Filologii Polskiej a XI Liceum Ogólnokształcącym im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu. Umowę podpisały dyrektorka IFP prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka oraz dyrektorka XI LO mgr Elżbieta Szaflińska–Gryń.