Erasmus+

Program Unii Europejskiej Erasmus+ polega na międzynarodowej wymianie studentów i doktorantów. Daje studentom możliwość studiowania przez semestr lub rok na na uczelni za granicą. Na czas wyjazdu każdy uczestnik otrzymuje stypendium.

Ogólne zasady rekrutacji studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 znajdują się tutaj.

Więcej informacji o realizowanym na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM programie Erasmus+ znajdują się na stronie WFPiK.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją programu Erasmus+