Erasmus+

Program Unii Europejskiej Erasmus+ polega na międzynarodowej wymianie studentów i doktorantów. Daje studentom możliwość studiowania przez semestr lub rok na na uczelni za granicą. Na czas wyjazdu każdy uczestnik otrzymuje stypendium.

Więcej informacji o realizowanym na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM programie Erasmus+ znajduje się na stronie WFPiK.