Wykłady dla szkół

Na kanale YT Instytutu Filologii Polskiej UAM znajdują się wykłady poświęcone literaturze, kulturze i językowi, wygłoszone specjalnie dla uczniów szkół średnich przez badaczy, którzy specjalizują się w prezentowanych zagadnieniach:

https://www.youtube.com/channel/UCsXful85FguuFmxqBY4EfZg

Wykłady dla maturzystów

Mitologia grecka i Biblia jako źródła kultury śródziemnomorskiej - na przykładzie interpretacji wybranych utworów Jorge Luisa Borgesa i Zbigniewa Herberta. Apokryf i renarracja mitu (prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany)

(część 1)

(część 2)

„Bogurodzica”: bez poprawek. Próba zrozumienia najstarszego polskiego wiersza (prof. dr hab. Tomasz Mika)

Ignacego Krasickiego bajki dla dorosłych (prof. UAM dr hab. Maciej Parkitny)

Ballada romantyczna jako literacki manifest (prof. UAM dr hab. Piotr Śniedziewski)

Romantyczne podróże w literaturze oraz malarstwie polskim i europejskim (prof. UAM dr hab. Jerzy Borowczyk)

„Pani Bovary”, czyli realizm zagubiony w tłumaczeniu (prof. UAM dr hab. Piotr Śniedziewski)

Cały wiek XIX w jednej powieści. O „Lalce” Bolesława Prusa (prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak)

(część 1)

(część 2)

Czesław Miłosz i nowoczesny klasycyzm (prof. dr hab. Agata Stankowska-Kozera)

Między językiem i światem – o poezji Mirona Białoszewskiego i Stanisława Barańczaka (porównanie) (prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka)

„Przesłanie Pana Cogito" Zbigniewa Herberta. Interpretacja kanoniczna i odczytania wywrotowe (dr Krzysztof Hoffmann)

Rekonstrukcja „innej historii”. „Miejsce” Andrzeja Stasiuka jako opowieść o pograniczu kulturowym (dr Anna Podemska-Kałuża)

Tokarczuk – sztuka opowiadania świata (prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska)

O prozie Olgi Tokarczuk (prof. dr hab. Przemysław Czapliński)

Świetlicki. Chcąc nie chcąc – romantyk (prof. dr hab. Piotr Śliwiński)

„Ferdydurke” - ćwiczenia z odmienności (prof. UAM dra hab. Błażej Warkocki)

„Kartoteka” Tadeusza Różewicza – dramat otwarty (dr hab. Piotr Dobrowolski)

Poezja stanu wojennego: „Pamiętam” Krystyny Miłobędzkiej, „Cisza” Bohdana Zadury i „Kabaret Kici Koci” Mirona Białoszewskiego (prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz)

Szekspir w twórczości polskich romantyków (Mickiewicz - Słowacki - Norwid) (prof. UAM dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska)

„Estetyka jest najpierwszym językiem religii”. O „Katedrze” Jacka Dukaja (prof. UAM dr hab. Wojciech Hamerski)

Wykłady dla uczniów szkół średnich

Idąc Rakiem – Schulz, Szela (prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany)

Gwarowa przeszłość i przyszłość polszczyzny (dr hab. Błażej Osowski)

Wolność i inne złudzenia. O prozie Marka Hłaski (prof. UAM dr hab. Jan Galant)

„Świtezianka” Adama Mickiewicza - natura i ludowość (prof. UAM dr hab. Maciej Junkiert)

„Granica” Zofii Nałkowskiej. Zrozumieć aborcję Justyny Bogutówny (dr Lucyna Marzec)

Zapraszamy do powtórki z Instytutem Filologii Polskiej UAM!