Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego to harmonogram pracy akademickiej (dni zajęciowych oraz wolnych), publikowany corocznie przez Rektora UAM. W dokumencie tym określony zostaje czas zajęć dydaktycznych, wskazane zostają terminy sesji, a także wakacji zimowych, wiosennych i letnich oraz niektórych dni rektorskich.

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Organizacja roku akademickiego

Ponad to:

Powyższe informacje są dostępne także w Zarządzeniu Rektora oraz na stronie UAM.

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Organizacja roku akademickiego

Ponad to:

Powyższe informacje są dostępne także w Zarządzeniu Rektora.