Szkoły

Instytut Filologii Polskiej współpracuje ze szkołami średnimi w Poznaniu i Wielkopolsce. Roztacza swój patronat nad wieloma klasami o profilu humanistycznym. W porozumieniu z dyrektorami liceów pracownicy badawczo-dydaktyczni prowadzą wykłady i warsztaty dla młodzieży, współdziałają z nauczycielami języka polskiego, wspierają rozwój zainteresowań uczniów literaturą, językiem, kulturą i dialektami regionu. Młodzież pod opieką polonistów oraz naukowców z IFP realizuje swoje pierwsze projekty badawcze  oraz bierze udział w wydarzeniach kulturalnych i popularnonaukowych.

Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej zaangażowani są w prace organizacyjne i jurorskie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Instytutowym koordynatorem do spraw współpracy ze szkołami jest dr hab. Błażej Osowski: blazej.osowski@amu.edu.pl

Baner Facebooka