Szkoły

Instytut Filologii Polskiej współpracuje ze szkołami średnimi w Poznaniu i Wielkopolsce. Roztacza swój patronat nad wieloma klasami o profilu humanistycznym. W porozumieniu z dyrektorami liceów pracownicy badawczo-dydaktyczni prowadzą wykłady i warsztaty dla młodzieży, współdziałają z nauczycielami języka polskiego, wspierają rozwój zainteresowań uczniów literaturą, językiem, kulturą i dialektami regionu. Młodzież pod opieką polonistów oraz naukowców z IFP realizuje swoje pierwsze projekty badawcze  oraz bierze udział w wydarzeniach kulturalnych i popularnonaukowych.

Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej zaangażowani są w prace organizacyjne i jurorskie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

W roku szkolnym i akademickim 2022/2023 IFP prowadzi hybrydowe warsztaty dla licealistów. Wybrane klasy zapraszamy na spotkania w Collegium Maius, pozostałych zainteresowanych zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach online.

Do tej pory warsztaty przeprowadzili:

16.11, godz. 11.30-13.00: prof. Piotr Śniedziewski, Czy młody Flaubert był romantykiem? - Pamiętniki szaleńca i Listopad jako dzieła rozliczeniowe

23.11, godz. 11.30-13.00: prof. Maciej Junkiert, O romantycznej przyrodzie i świecie historii słów kilka

7.12, godz. 13.30-15.00: dr Emilia Kledzik, ABC początkującego tłumacza książek dla dzieci

11.01.2023, godz. 13.30-15.00: prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Improwizacja w literaturze polskiej XIX i XX wieku

18.01.2023, godz. 13.30-15.00: prof. Romana Łapa, Intencja i modalność w komunikacji

22.03, godz. 13.30-15.00: dr Lucyna Marzec, Iłła z Gajowej. Warsztaty interpretacyjne

12.04, godz. 13.30-15.00: Justyna Gwoździk, prof. Romana Łapa, Gwara więzienna w opinii funkcjonariuszy służby więziennej

26.04, godz. 13.30-15.00: prof. Zofia Dambek-Giallelis, Dwaj romantycy - Norwid i Mickiewicz. Jak czytać "Vade-mecum" (wiersz "Socjalizm" Norwida), czyli o aktualizacji poezji

14.06, godz. 13.30-15.00: prof. Agnieszka Gajewska, Naturalne / sztuczne w prozie i eseistyce Stanisława Lema

W sprawie udziału w warsztatach prosimy o kontakt nauczycieli z koordynatorem ds. współpracy IFP ze szkołami prof. UAM dr. hab. Błażejem Osowskim: blazej.osowski@amu.edu.pl

Baner Facebooka