Regulamin studiów

Regulamin studiów to dokument, który obowiązuje każdego studenta UAM.

W regulaminie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu studiów (m.in. organizacji roku akademickiego, praw i obowiązków studenta, zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, jak również pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego).

Regulamin studiów dostępny jest na stronie UAM.