Rady Programowe

Rada Programowa kierunków studiów: filologia polska oraz filologia polska jako obca

Kierownik grupy kierunków: dr Sylwia Karolak  (skarolak@amu.edu.pl)

Członkowie rady programowej:

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rybka

prof. UAM dr hab. Agnieszka Kwiatkowska

prof. UAM dr hab. Jerzy Kaniewski

prof. UAM dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak

prof. UAM dr hab. Agnieszka Kula

prof. UAM dr hab. Ewa Rajewska

prof. UAM dr hab. Maciej Parkitny

dr Anita Gis

Przedstawiciele studentów:

Mikołaj Ołownia

Vladyslava Panasenko

Małgorzata Biernacka
Rada Programowa kierunku studiów: polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Kierownik kierunku: dr Sylwia Karolak (skarolak@amu.edu.pl)

Członkowie rady programowej: 

prof. UAM dr hab. Karolina Cern (Wydział Filozoficzny)

prof. dr hab. Ewa Nowak (Wydział Filozoficzny)

prof. UAM dr hab. Danuta Michałowska (Wydział Filozoficzny)

prof. UAM dr hab. Aneta Grodecka

prof. UAM dr hab. Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk

dr Marcin Jauksz

Przedstawiciele studentów:

Natalia Piekut

Natalia Strużyńska

Rada Programowa kierunku studiów: Polacy i Niemcy w Europie

Kierownik kierunku: prof. UAM dr hab. Maciej Junkiert (junkiert@amu.edu.pl)

Członkowie rady programowej:

prof. dr hab. Krzysztof Trybuś

prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany

prof. UAM dr hab. Justyna Krauze-Pierz (Wydział Neofilologii)

dr Alina Hinc (Wydział Historii)

Przedstawicielka studentów:

Zuzanna Stawińska

Rada Programowa kierunku studiów: sztuka pisania

Kierownik kierunku: prof. UAM dr hab. Marcin Jaworski (marcinj@amu.edu.pl)

Członkowie rady programowej:

prof. dr hab. Piotr Śliwiński

prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek

prof. UAM dr hab. Piotr Śniedziewski

prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka

dr Krzysztof Hoffmann

Przedstawiciele studentów:

Marek Król

Marta Marek

Agnieszka Zawisza