Specjalności

STUDIA LICENCJACKIE

Specjalności wybierają studenci kierunku filologia polska.

Wybór jednej specjalności jest obowiązkowy. Student może także wybrać dwie, ale wówczas druga specjalność będzie płatna. Wyjątek od tej reguły stanowi jednoczesne studiowanie na specjalności nauczycielskiej i logopedycznej (druga specjalność jest wtym wypadku darmowa). Możliwe jest także realizowanie trzech specjalności, ale trzecia jest każdorazowo płatna (bez wyjątków).

Specjalność na studiach licencjackich wybierana jest pod koniec I semestru I roku studiów.

Na studiach licencjackich prowadzimy 8 specjalności.

Specjalność Animacja kultury i specjalność dokumentalistyczno-bibliotekarska otwierane są na przemian, co 2 lata.

W roku akademickim 2022/2023 studenci I roku będą mogli zapisać się na specjalność Animacja kultury.

Decyzję o zawiązaniu grupy specjalnościowej podejmuje każdorazowo wicedyrektor ds. studenckich i dydaktycznych IFP w oparciu o liczbę zapisanych osób, która musi pozostawać w zgodzie z limitami określonymi w "Regulaminie pracy UAM".

ANIMACJA KULTURY

ARTYSTYCZNOLITERACKA

DOKUMENTALISTYCZNO -BIBLIOTEKARSKA

DZIENNIKARSKA

KOMUNIKACJA MEDIALNA

LOGOPEDYCZNA

NAUCZYCIELSKA

WYDAWNICZA

STUDIA MAGISTERSKIE

Specjalności wybierają studenci kierunku filologia polska.

Wybór jednej specjalności jest obowiązkowy. Student może także wybrać dwie, ale wówczas druga specjalność będziepłatna. Wyjątek od tej reguły stanowi jednoczesne studiowanie na specjalności nauczycielskiej i logopedycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa) oraz nauczycielskiej i glottodydaktycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa). Możliwe jest także realizowanie trzech specjalności, ale trzecia jest każdorazowo płatna (bez wyjątków).

Specjalność na studiach magisterskich wybierana jest na początku I roku studiów.

Na studiach magisterskich wybierać możesz spośród 8 specjalności.

Decyzję o zawiązaniu grupy specjalnościowej podejmuje każdorazowo wicedyrektor ds. studenckich i dydaktycznych IFP w oparciu o liczbę zapisanych osób, która musi pozostawać w zgodzie z limitami określonymi w "Regulaminie pracy UAM".

DZIENNIKATSTWO I PR

EDYTORSTWO NAUKOWE

GLOTTODYDAKTYCZNA

KURATORSTWO LITERATURY

LOGOPEDYCZNA

NAUCZYCIELSKA

OPEROLOGICZNA

PRZEKŁADOWA