Specjalności

STUDIA LICENCJACKIE

Specjalności wybierają studenci kierunku filologia polska.

Wybór jednej specjalności jest obowiązkowy. Możesz także wybrać dwie, ale wówczas druga specjalność będzie płatna. Wyjątek od tej reguły stanowi jednoczesne studiowanie na specjalności nauczycielskiej i logopedycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa).

Specjalność na studiach licencjackich wybierana jest na pod koniec I semestru I roku studiów.

Na studiach licencjackich prowadzimy 8 specjalności.

Specjalność Animacja kultury i specjalność dokumentalistyczno-bibliotekarska otwierane są na przemian, co 2 lata.

W roku akademickim 2021/2022 studenci I roku będą mogli zapisać się na specjalność dokumentalistyczno-bibliotekarską.

ANIMACJA KULTURY

ARTYSTYCZNOLITERACKA

DOKUMENTALISTYCZNO -BIBLIOTEKARSKA

DZIENNIKARSKA

KOMUNIKACJA MEDIALNA

LOGOPEDYCZNA

NAUCZYCIELSKA

WYDAWNICZA

STUDIA MAGISTERSKIE

Specjalności wybierają studenci kierunku filologia polska.

Wybór jednej specjalności jest obowiązkowy. Możesz także wybrać dwie, ale wówczas druga specjalność będzie płatna. Wyjątek od tej reguły stanowi jednoczesne studiowanie na specjalności nauczycielskiej i logopedycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa).

Specjalność na studiach magisterskich wybierana jest na początku I roku studiów.

Na studiach magisterskich wybierać możesz spośród 7 specjalności.

DZIENNIKATSTWO I PR

EDYTORSTWO NAUKOWE

GLOTTODYDAKTYCZNA

KURATORSTWO LITERATURY

LOGOPEDYCZNA

NAUCZYCIELSKA

OPEROLOGICZNA

PRZEKŁADOWA