Specjalności

STUDIA LICENCJACKIE

Specjalności wybierają studenci kierunku filologia polska.

Wybór jednej specjalności jest obowiązkowy. Student może także wybrać dwie, ale wówczas druga specjalność będzie płatna. Wyjątek od tej reguły stanowi jednoczesne studiowanie na specjalności nauczycielskiej i logopedycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa). Możliwe jest także realizowanie trzech specjalności, ale trzecia jest każdorazowo płatna (bez wyjątków).

Specjalność na studiach licencjackich wybierana jest pod koniec I semestru I roku studiów.

Na studiach licencjackich prowadzimy 6 specjalności.

Decyzję o zawiązaniu grupy specjalnościowej podejmuje każdorazowo wicedyrektor ds. studenckich i dydaktycznych IFP w oparciu o liczbę zapisanych osób, która musi pozostawać w zgodzie z limitami określonymi w "Regulaminie pracy UAM".

ARTYSTYCZNOLITERACKA

DZIENNIKARSKA

Na granatowym tle biały napis "Specjalność dokumentalistyka - animacja kultury - regionalistyka", a po lewej niebieska ikona otwartej książki.

LOGOPEDYCZNA

NAUCZYCIELSKA

WYDAWNICZA

STUDIA MAGISTERSKIE

Specjalności wybierają studenci kierunku filologia polska.

Wybór jednej specjalności jest obowiązkowy. Student może także wybrać dwie, ale wówczas druga specjalność będziepłatna. Wyjątek od tej reguły stanowi jednoczesne studiowanie na specjalności nauczycielskiej i logopedycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa) oraz nauczycielskiej i glottodydaktycznej (druga specjalność jest w tym wypadku darmowa). Możliwe jest także realizowanie trzech specjalności, ale trzecia jest każdorazowo płatna (bez wyjątków).

Specjalność na studiach magisterskich wybierana jest na początku I roku studiów.

Na studiach magisterskich wybierać możesz spośród 6 specjalności.

Decyzję o zawiązaniu grupy specjalnościowej podejmuje każdorazowo wicedyrektor ds. studenckich i dydaktycznych IFP w oparciu o liczbę zapisanych osób, która musi pozostawać w zgodzie z limitami określonymi w "Regulaminie pracy UAM".

GLOTTODYDAKTYCZNA

KURATORSTWO LITERATURY

LOGOPEDYCZNA

NAUCZYCIELSKA

OPEROLOGICZNA

PRZEKŁADOWA