Data wydarzenia: -

Konferencja naukowa „Światy Władysława Zamoyskiego (1853–1924)”

PAN Biblioteka Kórnicka
Instytut Slawistyki PAN
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Wydział Historii UAM

mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt.

Światy Władysława Zamoyskiego (1853–1924)

Poznań, 22-23 października 2024 r.

Pałac Działyńskich w Poznaniu

Decyzją Senatu RP rok 2024 został ogłoszony ROKIEM WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO (1853-1924) – polskiego działacza społecznego, filantropa, który objął i rozwinął dobra kórnickie, wylicytował Zakopane i wydatnie wsparł zwycięski proces o Morskie Oko, a także aktywnie uczestniczył w pracach emigracji polskiej, zwłaszcza we Francji. Przekonanie rodziny Zamoyskich o wartości pracy na rzecz społeczeństwa oraz doświadczenia Władysława z podróży po Australii i USA sprawiły, że skutecznie włączył się on w procesy modernizacyjne drugiej połowy XIX wieku. Inwestował w transport, budowę wodociągów, elektryfikację swoich dóbr, wspierał rozwój handlu oraz rozmaite inicjatywy społeczne. Pod koniec życia cały majątek wraz z wyjątkowo cenną książnicą przekazał narodowi polskiemu, tworząc Fundację Zakłady Kórnickie. Biblioteka Kórnicka – pragnąc uczcić postać swego ostatniego właściciela – aktywnie włączyła się w obchody Roku Władysława Zamoyskiego. Jedną z naszych inicjatyw jest organizacja konferencji naukowej zorientowanej wokół tej postaci.

Nieoczywisty i wieloznaczny tytuł: Światy Władysława Zamoyskiego (1853–1924) odsyła do rozmaitych przestrzeni życia i działalności tego nietuzinkowego człowieka, ale także otwiera nas na ówczesne czasy oraz zjawiska i procesy, których był obserwatorem lub aktywnym uczestnikiem. Naszym celem jest stworzenie szerokiej, wielokontekstowej perspektywy badawczej otwartej zarówno na ujęcia przekrojowe, jak i analizy konkretnych przypadków.
Proponowane zakresy tematyczne:

 • świat rodzinny Zamoyskich: relacje, uczucia i doświadczanie, emocje, otoczenie materialne, życie codzienne;
 • świat podróży Zamoyskiego: szlaki, miejsca, transport;
 • świat działalności publicznej Zamoyskiego: przestrzenie społeczne, instytucje, organizacje, podmioty publiczne, ludzie – współpraca konflikty;
 • świat troski o sprawę polską – zaangażowanie Zamoyskich w rozwój kraju i narodu;
 • świat gospodarki i innowacji przełomu XIX i XX wieku;
 • świat kultury, sztuki i nauki: kontakty i współpraca z twórcami, mecenat Zamoyskich;
 • świat pisma: korespondencja oficjalna oraz w kręgu rodzinnym, zapiski i notatki, lektury;
 • świat duchowy i religijność Zamoyskiego: źródła, doświadczenia, praktyka;
 • świat ciała i zdrowia przełomu XIX i XX wieku: profilaktyka i leczenie chorób, kuracje, żywienie, kultura fizyczna, sport, turystyka;
 • świat natury: lasy, ochrona przyrody, ekologia;
 • świat bibliotek, archiwów i muzeów ufundowanych na prywatnych kolekcjach: dziedzictwo, jego ochrona i popularyzacja.

Wymienione wyżej zakresy nie są rozłączne – światy Zamoyskiego współistnieją, przenikają się i wpływają na siebie. W centrum stoi rzecz jasna osoba hrabiego, niemniej interesują nas także peryferia – tematy oświetlające czasy, w których przyszło mu żyć.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Termin zgłoszeń: 31 sierpnia 2024 roku

Czas wystąpienia: 20 minut

Opłata konferencyjna: 150 zł

Zapewniamy przerwy kawowe oraz obiad.

Pierwszego dnia zapraszamy na wyjątkowe zwiedzanie Zamku w Kórnik śladami (nie tylko) Władysława Zamoyskiego wraz z prezentacją naszych unikatowych zbiorów.

Złożone artykuły, po pozytywnej ocenie recenzenckiej, zostaną wydrukowane w punktowanym roczniku „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”.

Komitet organizacyjny:
dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek, prof. UAM (PAN Biblioteka Kórnicka)
dr hab. Jerzy Borowczyk, prof. UAM (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM)
prof. dr hab. Józef Dobosz (Wydział Historii UAM)
dr hab. Piotr Okulewicz, prof. UAM (Wydział Historii UAM)
prof. dr hab. Krzysztof Marchlewicz (Wydział Historii UAM)
dr hab. Joanna Nowak, prof. IS PAN (Instytut Slawistyki PAN)
dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. IS PAN (Instytut Slawistyki PAN)
dr Edyta Bątkiewicz-Szymanowska (PAN Biblioteka Kórnicka)
dr Małgorzata Cieliczko (PAN Biblioteka Kórnicka)
mgr Małgorzata Potocka (PAN Biblioteka Kórnicka)
mgr Mikołaj Potocki (PAN Biblioteka Kórnicka)
mgr Krzysztof Rataj (PAN Biblioteka Kórnicka)

Organizatorzy:
PAN Biblioteka Kórnicka
Instytut Slawistyki PAN
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Wydział Historii UAM

Partner:
Fundacja Zakłady Kórnickie

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarza konferencji na adres mailowy lub telefonicznie: dr Aleksandra Losik – sekretarz konferencji