Data publikacji w serwisie:

Absolutorium na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

W sobotę, 14 maja, w Auli Uniwersyteckiej odbyło się absolutorium studentów III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Nagrody Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymały:

  • Zuzanna Ćwiklińska - kierunek filologia polska, studia I stopnia
  • Julia Sarzyńska – kierunek filologia polska, studia I stopnia
  • Daria Banasiewicz – kierunek Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne z kierunkiem głównym filologia polska
  • Sylwia Durkowska – kierunek filologia polska, studia II stopnia niestacjonarne

Gratulujemy!