Jubileusz prof. Anny Legeżyńskiej

W miniony piątek, 19 listopada, w Instytucie Filologii Polskiej UAM odbyła się podniosła uroczystość. Świętowaliśmy Jubileusz 70-lecia urodzin Profesor Anny Legeżyńskiej. W Salonie Mickiewicza Collegium Maius zgromadzili się przyjaciele i współpracownicy Pani Profesor z całego Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

W uroczystości wzięli udział: Jej Magnificencja Pani Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska, Pani Prorektor prof. Joanna Wójcik, a także Dziekan WFPiK prof. Tomasz Mizerkiewicz wraz z całym zespołem dziekańskim oraz dyrektorzy instytutów wchodzących w skład naszego Wydziału. Studentów reprezentował Przewodniczący Rady Samorządu Studentów WFPiK Pan Przemysław Raczyk. Zdalnie w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz i pracownicy naukowi polonistyk uniwersyteckich z całej Polski.
Dostojnej Jubilatce raz jeszcze składamy serdeczne życzenia i wyrażamy najgłębszy szacunek i wdzięczność za wszystkie Jej dokonania naukowe i dydaktyczne oraz działania na rzecz całej wspólnoty akademickiej w Polsce!