Data publikacji w serwisie:

Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego poza Polską

Z przyjemnością informujemy, że nasze Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki poprawadzi bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli uczących języka polskiego poza Polską.

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać do organów oświaty polonijnej w swoim kraju lub polskich przedstawicielstw dyplomatycznych. Koszt studiów jest w całości pokrywany przez MEiN.

Opiekunem projektu jest dr Izabela Wieczorek. Gratulujemy!