Data publikacji w serwisie:

Bogusława Latawiec-Balcerzan (25 września 1939 – 1 listopada 2021)

Z wielkim żalem informujemy, że 1 listopada 2021 roku zmarła Bogusława Latawiec-Balcerzan.

Poetka, prozaiczka, krytyczka literacka, redaktorka, nauczycielka języka polskiego w poznańskich liceach. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Debiutowała w 1962 w almanachu „Poeci pomorscy I”. Później publikowała swoje wiersze, prozę, recenzje oraz eseje w „Odrze”, „Życiu Literackim”, „Literaturze”, „Twórczości”, „Kulturze Niezależnej”, „Zeszytach Literackich”, „Nurcie”, „Arkuszu”, „Sycynie”, „Toposie”, „Kresach”, „Tekstach Drugich”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Pograniczach”, „Dzienniku Polskim” (USA).
Była autorką dziesięciu tomów poetyckich, dziewięciu zbiorów prozy, w tym wspomnieniowej. W latach 1974-82 kierowała działem poezji i krytyki poetyckiej miesięcznika „Nurt”, w drugiej połowie lat 80. prowadziła w Poznaniu gazetę mówioną „Struktury III”, w latach 1991-2003 była redaktorką naczelną miesięcznika „Arkusz”. Należała do Związku Literatów Polskich, a od roku 1989 do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Laureatka wielu nagród literackich, w tym przyznanej w 1993 roku nagrody polskiego PEN-Clubu za całokształt twórczości poetyckiej oraz Nagrody im. Józefa Łukaszewicza „Posnaniana 2003”.

Środowisko poznańskich polonistów z ogromnym smutkiem żegna Osobę skromną, mądrą, niezwykle zasłużoną dla ogólnopolskiego i lokalnego życia literackiego.

Pogrzeb śp. Bogusławy Latawiec-Balcerzan odbędzie się 10 listopada o godz. 14.15 na Cmentarzu Miłostowskim (od ul. Gnieźnieńskiej).
Wcześniej, o godz. 10.30, w kościele Maryi Królowej przy Rynku Wildeckim w Poznaniu zostanie odprawiona msza św. pogrzebowa.
Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji oraz nieprzynoszenie kwiatów. Zamiast nich po mszy oraz podczas pogrzebu będzie możliwość przekazania datku na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu.

fot. Edward Balcerzan