Data publikacji w serwisie:

Cztery wykładowczynie IFP laureatkami konkursu projakościowego Prorektor UAM ds. studenckich i kształcenia

W rozstrzygniętej przed kilkoma dniami IX edycji konkursu projakościowego Prorektora UAM ds. studenckich i kształcenia cztery wykładowczynie IFP otrzymały dofinansowanie swoich projektów.

Istotą konkursu było wsparcie we wdrożeniu aktywizujących metod prowadzenia zajęć - tzw. metody odwróconej klasy (FC, flipped classroom) i metody projektowej (PBL, problem based learning).

Wśród wyróżnionych projektów bazujących na PBL znalazły się propozycje: prof. UAM dr hab. Karoliny Ruty-Korytowskiej (Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki), prof. UAM dr hab. Barbary Sobczak (Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa) i dr Weroniki Szwebs (Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu).

Projekt opierający się na FC z powodzeniem zgłosiła prof. UAM dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak (Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki).

Wdrożenie nowych metod nastąpi w przyszłym roku akademickim. Serdecznie gratulujemy inicjatywy!

Konkurs odbył się w ramach programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza. W sumie na całym UAM do finansowania zakwalifikowano 76 wniosków.