Data publikacji w serwisie:

Dr Lucyna Marzec z grantem ID-UB

Miło nam poinformować, że dr Lucyna Marzec z Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu otrzymała dofinansowanie z programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza na realizację projektu "An Illiterate Maid and Her Madam Poet. Correspondence between Józefa Grabowska and Kazimiera Iłłakowiczówna (1939–1955)" - "Niepiśmienna służąca i jej pani – poetka. Korespondencja Józefy Grabowskiej i Kazimiery Iłłakowiczówny (1939-1955)".

Wniosek dr Marzec, złożony w konkursie "50x50: 50 grantów dla 50 młodych naukowców" ID-UB, został pozytywnie oceniony przez ekspertów zewnętrznych i komisję konkursową, która przyznała 30070 PLN na realizację projektu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji grantu!