Data publikacji w serwisie:

Dwie studentki IFP laureatkami Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Z wielką radością informujemy, że Pani Irmina Bloch, studentka MISHiS z głównym kierunkiem filologia polska, oraz Pani Karolina Król, studentka filologii polskiej, zostały laureatkami stypendium Ministra Edukacji i Nauki przyznanego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022.

Promotorem p. Irminy Bloch jest dr Krzysztof Hoffmann, a promotorką p. Karoliny Król prof. Agata Stankowska-Kozera.

Laureatkom i ich opiekunom naukowym serdecznie gratulujemy!