Data publikacji w serwisie:

Grant wdrożeniowy dla specjalistów upraszczających komunikację urzędową

Prof. UAM dr hab. Karolina Ruta-Korytowska i prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek, którzy zajmują się komunikacją między instytucjami a obywatelami, otrzymali grant wdrożeniowy w konkursie nr 099, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości ‒ Uczelnia Badawcza”. To bodaj pierwszy tego typu projekt, który będzie na naszym Wydziale realizowany przez filologów. Dzięki niemu Uniwersytet przyspieszy wprowadzanie na rynek (wraz z Urzędem Miasta Poznania i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym) „Prostego Pisma” ‒ narzędzia do automatycznego upraszczania pism urzędowych.

Projekt jest kolejnym etapem współpracy między Uniwersytetem oraz Urzędem Miasta Poznania i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Program „Proste Pismo” jest jednym z najważniejszych efektów wspólnych działań. W 2023 roku PCSS wyposażył to narzędzie w moduł sztucznej inteligencji. Wzbogacony program został wstępnie przetestowany na podstawie wersji oryginalnych, uproszczonych i ostatecznych pism. Teraz będzie można rozpocząć następne fazy trenowania maszyny. Aby to się udało, specjaliści z WFPiK muszą najpierw w ciągu bieżącego roku odpowiednio załadować przekształconymi pismami niejako bliźniaczy program „Prosty Tekst”, który to program PCSS wykonał już nieodpłatnie dla UAM. Zostanie on udostępniony w ciągu najbliższych kilku tygodni. Dane uzyskane dzięki pracy z programem „Prosty Tekst” zostaną następnie zaadaptowane na potrzeby programu „Proste Pismo”. Wtedy można go będzie upowszechniać w zainteresowanych instytucjach.

Podczas przekształcania pism językoznawcy zweryfikują zachowanie sztucznej inteligencji, w tym głównie stwierdzą, jakie sposoby upraszczania prowadzą do najbardziej optymalnego wytrenowania maszyny. W pierwszej kolejności zamierzają ustalić, jak sztuczna inteligencja będzie sobie radzić z przetwarzaniem tekstów o różnych rozmiarach, począwszy od tekstów wieloakapitowych, poprzez jednoakapitowe, aż do pojedynczych zdań o zmiennej długości.

Warto podkreślić, że w projekcie wezmą udział seminarzystki prof. K. Ruty-Korytowskiej (kierowniczki projektu) i prof. J. Liberka, które zbiorą materiały do swoich prac magisterskich. Ważnym elementem realizowanego grantu będzie „Poradnia Prostego Języka”, czyli bezpośredni kanał konsultacyjny z liderami prostego języka, którzy pracują w Urzędzie Miasta Poznania. Analizą problemów zgłaszanych przez UMP i redagowaniem konsultacji zajmie się mgr Maria Sobańska-Liberek z Instytutu Filologii Polskiej.
Grant wdrożeniowy przyniesie nie tylko korzyści naukowe związane z trenowaniem sztucznej inteligencji, ale pozwoli też podnieść jakość studiów podyplomowych „Prosty język w instytucjach publicznych”, jakie od 2022 roku są prowadzone na naszym Wydziale. Po raz kolejny należy podkreślić, że Uniwersytet nie bez powodu podpisał dwa miesiące temu „Deklarację prostego języka”.