Data publikacji w serwisie:

I Letnia Szkoła Przekładoznawstwa

W dniach 12-16 września w Łodzi odbyła się I Letnia Szkoła Przekładoznawstwa, współfinansowana przez WFPiK oraz Szkołę Doktorską Nauk o Języku i Literaturze UAM.

Dwadzieścioro dwoje doktorantów z całej Polski pracowało pod okiem najwybitniejszych polskich i zagranicznych specjalistów z dziedziny przekładoznawstwa, Digital Humanities, przekładu literackiego, ustnego i pisemnego, konferencyjnego i środowiskowego. Wykłady plenarne i cykl seminariów z humanistyki cyfrowej były także dostępne online.

Autorkami programu i koordynatorkami były: prof. Barbara Bibik (UMK), prof. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz (IBL PAN), prof. Magda Heydel (UJ) oraz prof. Ewa Rajewska (Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu IFP UAM).

W planach kolejne edycje - wszystkich zainteresowanych zapraszamy!