Data wydarzenia:

IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna MÓZG-JĘZYK-KOMUNIKACJA

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UAM oraz STOWARZYSZENIE „AFAZJA” zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Mózg - język - komunikacja”.

Konferencja odbędzie się 6 października 2023 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Collegium Maius, ul. Fredry 10).

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, poświęcona jest specyfice zaburzeń komunikowania się, będących wynikiem patologii mózgu o charakterze strukturalnym i/lub funkcjonalnym, a także związanych z jego fizjologicznym starzeniem się. Przedmiotem naszych rozważań będzie zatem relacja mózg – język, mózg – komunikowanie, mózg – funkcje poznawcze, mózg – sztuka. Mamy nadzieję, że przyjęcie tak szerokiej perspektywy umożliwi skonfrontowanie najnowszej wiedzy na temat funkcjonowania mózgu z działaniami praktycznymi specjalistów reprezentujących różne dziedziny badawcze. Chcielibyśmy, aby październikowe spotkanie stało się polem wymiany nie tylko informacji dotyczących aktualnych problemów, ale też osobistych doświadczeń, związanych zarówno z diagnozą, jak też terapią zaburzeń mowy i języka u dzieci oraz dorosłych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji dostępnym tutaj.