Data publikacji w serwisie:

IV warsztaty glottodydaktyczne dla lektorów języka polskiego w Chinach z udziałem naszych pracowników

Pod koniec października w formule online odbyły się organizowane przez Ambasadę RP w Pekinie, Instytut Polski w Pekinie oraz Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynarodowych IV warsztaty glottodydaktyczne dla lektorów języka polskiego w Chinach.

Drugiego dnia warsztatów, 30 października, UAM miał swoją specjalną sesję gościnną, podczas której wystąpiła JMR prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz troje pracowników naszego wydziału: prof. UAM dr hab. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz i dr Olga Bambrowicz ze Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oraz dr Wojciech Hofmański z Instytutu Filologii Polskiej.

Pani Rektor wygłosiła wykład pt. „Literatura dziecięca jako źródło wiedzy o języku i kulturze”, prof. Zduniak-Wiktorowicz i dr Bambrowicz mówiły o tym, czy i jak przygotowywać studentów z Chin do podjęcia studiów w Polsce, a dr Hofmański wystąpił z prelekcją pt. „Nazwy własne w perspektywie podsystemów gramatycznych i sprawności językowych”. To kolejny przejaw roli UAM i IFP w popularyzacji języka polskiego jako obcego, szczególnie na uniwersytetach w Chinach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie gov.pl