Data wydarzenia: -

Konferencja "Jak robi się szkołę (i jak szkoła robi nas)?"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Jak robi się szkołę (i jak szkoła robi nas)?, która odbędzie się na naszym Wydziale 19 kwietnia br. w Salonie Mickiewicza pod Kopułą Collegium Maius.

Organizator: Inicjatywa Naukowo-Dydaktyczna działająca pod opieką prof. dr hab. Beaty Gromadzkiej w ramach Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego IFP UAM.

Program obrad:

9:00 - uroczyste otwarcie konferencji przez Prodziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej prof. UAM dra hab. Krzysztofa Skibskiego, wprowadzenie w obrady przez Kierowniczkę Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego prof. UAM dr hab. Beatę Udzik oraz opiekunkę grupy inicjatywnej studentów prof. dr hab. Beatę Gromadzką.

Moduł 1. Przestrzenie nauczania

prowadzenie obrad: Paweł Podsiadły
moderacja: Klaudia Gorgolińska

9.30 - 9.50 - mgr Anna Matera-Klinger (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii UAM) „Pandemia samotności. Prezentacja projektu edukacyjnego „Moje życie w trakcie pandemii”
9.50 - 10.10 - Jan Janyska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) „Wpływ przestrzeni szkolnej na motywacje i efekty pracy uczniów”
10.10 - 10.30 - dr Agata Szwech, Maria Krygier (Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy, Katedra Nauk Społecznych?) „Szkolnictwo więzienne w Polsce”
10:30 - 10:45 - dyskusja
10.45 - 11.00 - przerwa kawowa

Moduł 2. Szkolne dyslokacje

prowadzenie obrad: Jan Janysek
moderacja: Maja Żychlińska

11.00 - 11.20 - Julia Jezierska, Zuzanna Koczorowska, Alicja Malujda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM) „Lektury szkolne w klasach 1-3 szkoły podstawowej a kształtowanie rzeczywistości społecznej osób uczniowskich”.
11.20 - 11.40 - Maria Borowczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) „Podręcznik do języka polskiego a uczeń z zaburzeniami zachowania w klasie szóstej szkoły podstawowej – analiza zadań”
11.40 - 12.00 - Zuzanna Koczorowska, Julia Kwaśny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM) „Grzeczny i niegrzeczny - ukryty program języka w kształtowaniu tożsamości dzieci”
12:00 - 12.45 - Panel dyskusyjny „Szkolne dyskursy mniejszościowe o mniejszościach - jak w szkole mówią (o) Innym”. Zaproszeni goście: dr Emilia Kledzik, prof. dr hab. Jerzy Kaniewski, mgr Magdalena Socha; prowadzenie: Paweł Podsiadły
12.45 - 13.00 - dyskusja
13.00 - 13.45 - dłuższa przerwa kawowa

Moduł 3. Szkoła jako wspólnota

Prowadzenie obrad: Maria Borowczyk
Moderacja: Paweł Podsiadły

13.45 - 14.05 - dr Alicja Drozd-Lipińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych) „Uczelnia wyższa jako partner dla szkolnictwa – perspektywy i wyzwania”
14.05 - 14.25 - mgr Magdalena Socha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) „Od lekcji biologii do języka polskiego, czyli o korespondencji międzyprzedmiotowej w edukacji polonistycznej”
14.25 - 14.45 - mgr Anna Domagała-Trzebuchowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) „Retoryczny proces inventio a tożsamość zbiorowa”
14.45 - 15.00 - dyskusja
15.00 - zakończenie konferencji