Data wydarzenia: -

Konferencja naukowa "Lektura nieprzeczytanych. Odkrywanie pozytywizmu i Młodej Polski"

Zeszłoroczna konferencja Lektura nieprzeczytanych. Odkrywanie pozytywizmu i Młodej Polski (23–24 maja 2022) spotkała się nie tylko z ogromnym zainteresowaniem badaczek i badaczy z całej Polski, ale i przyniosła wiele ważnych rozstrzygnięć i rozpoznań naukowych. W tym roku zapraszamy serdecznie na drugie spotkanie z cyklu Lektura nieprzeczytanych. Odkrywanie pozytywizmu i Młodej Polski.

Termin: 29–30 maja 2023

Program konferencji dostępny jest tutaj.

Wiedza o literaturze polskiej lat 1863–1918 pomimo licznych opracowań wciąż pełna jest luk i stąd potrzeba dalszej refleksji oraz kolejnych interpretacji. Prowadzone obecnie na gruncie historycznoliterackim próby dookreślenia niezbadanych dotąd obszarów twórczości tego okresu siłą rzeczy nie uwzględniają wszystkich godnych uwagi pisarzy i tracą z pola obserwacji istotne, intrygujące zagadnienia. Z tego powodu proponujemy przyjęcie takiej perspektywy w stosunku do literatury pozytywizmu i Młodej Polski, w której szczególna uwaga zostałaby poświęcona problematyce związanej z twórczością autorów minorum gentium (i nie tylko), niesłusznie zapomnianym dziełom oraz pomijanym obszarom badawczym. Sądzimy, że dzięki ich uwzględnieniu będzie można powiedzieć wiele nowego o obu epokach.

Opiekunami naukowymi wydarzenia są:
prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn
prof. dr hab. Tomasz Sobieraj
dr hab. Marek Wedemann, prof. UAM
dr Rozalia Wojkiewicz

Sekretarze konferencji:
mgr Klaudia Ataman
mgr Aleksandra Sikorska-Krystek
mgr Krzysztof Prabucki