Data wydarzenia: -

Konferencja naukowa "Musical i historia"

Polecamy Państwa uwadze jedno z wydarzeń towarzyszących Przeglądu Teatrów Muzycznych CZAS NA TEATR, jakim jest konferencja naukowa MUSICAL I HISTORIA. Organizatorami są: Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Kulturoznawstwa UAM oraz Instytut Slawistyki PAN we współpracy z Teatrem Muzycznym w Poznaniu.

Program konferencji dostępny jest tutaj.

Więcej szczegółów wydarzenia można również znaleźć na profilu CZAS NA TEATR.