Data wydarzenia:

Konferencja naukowa "Prosty język w instytucjach publicznych"

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Prosty język w instytucjach publicznych", która odbędzie się 3 czerwca w Collegium Maius.

Spotkanie to będzie okazją do dyskusji o możliwościach zastosowania modelu prostego języka w instytucjach publicznych. Jakie szanse i jakie zagrożenia wiążą się z przyjęciem tego standardu?

Prelegentami będą absolwenci pierwszej edycji studiów podyplomowych "Prosty język w instytucjach publicznych", które prowadzone są na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej.

Program konferencji dostępny jest tutaj.