Data publikacji w serwisie:

Konkurs na stanowisko adiunkta

Prorektor kierująca Szkołą Dziedzinową Nauk o Języku i Literaturze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłosiła konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie literaturoznawstwo w Instytucie Filologii Polskiej UAM.

Termin przesyłania ofert upływa 1 września 2021. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP: adiunkt-IFP-nr-ref-58.pdf (amu.edu.pl)