Data publikacji w serwisie:

Medal Homini Vere Academico dla Profesor Seweryny Wysłouch

12 stycznia br. w Gdańsku odbyła się wzruszająca uroczystość wręczenia przez Jej Magnificencję Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską Medalu Homini Vere Academico Pani Profesor Sewerynie Wysłouch – wybitnej literaturoznawczyni, nestorce poznańskiej polonistyki, pomysłodawczyni i jednej z redaktorek monumentalnego trzytomowego dzieła „Stulecie poznańskiej polonistyki” (Poznań 2019).

W uroczystości udział wzięli również: dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, dyrektorka Instytutu Filologii Polskiej prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka oraz kierowniczka Zakładu Semiotyki Literatury prof. UAM dr hab. Monika Brzóstowicz-Klajn.

Po wysłuchaniu laudacji i odebraniu listów gratulacyjnych podpisanych przez pracowników Instytutu Filologii Polskiej Laureatka wyznała, że jest to jeden z najpiękniejszych dni w Jej życiu, a to, co udało Jej się osiągnąć jako badaczce i nauczycielce, zawdzięcza także Uniwersytetowi, który dał jej wolność i możliwość naukowego rozwoju.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wszystko!