Data publikacji w serwisie:

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla czworga naszych pracowników

Z ogromną radością informujemy, że w ostatnim czasie czworo pracowniczek i pracowników naszego Instytutu otrzymało Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

W gronie wyróżnionych Medalem KEN znaleźli się: prof. dr hab. Ewa Kraskowska (kierowniczka Zakładu Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu), dr Anita Gis (z Pracowni Innowacji Dydaktycznych), prof. dr hab. Tomasz Mika (z Zakładu Historii Języka Polskiego) oraz prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski (z Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego, prodziekan WFPiK ds. studenckich i kształcenia).

Odznaczonym serdecznie gratulujemy!