Data publikacji w serwisie:

Mgr Agnieszka Kocznur ze stypendium rodziny Węclewiczów

Z radością informujemy, że mgr Agnieszka Kocznur, doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej (Zespół ds. Badań nad Literaturą i Kulturą Dziecięcą), otrzymała stypendium rodziny Węclewiczów, które pozwoli jej spędzić część semestru letniego na Uniwersytecie w Sztokholmie.

Mgr Kocznur przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej i dr hab. Magdaleny Bednarek. W Sztokholmie będzie badać współczesną literaturę dla dziewcząt i współpracować z prof. Eliną Druker.

Serdecznie gratulujemy!