Data publikacji w serwisie:

Nagroda "Literatury na Świecie" dla prof. Piotra Śniedziewskiego

Z radością informujemy, że prof. dr hab. Piotr Śniedziewski z Zakładu Literatury Romantyzmu IFP został Laureatem Nagrody „Literatury na Świecie” za rok 2021 w kategorii Literaturoznawstwo, Translatologia, Komparatystyka!

Nagrodę przyznano za książkę „Flaubert. Anatomia stylu” wydaną przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie. Więcej informacji o publikacji można znaleźć tutaj.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!