Data publikacji w serwisie:

Nagroda za najlepszą pracę magisterską dla absolwentki i doktorantki IFP

Z wielką radością i dumą informujemy, że w tegorocznej XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską obronioną w minionym roku akademickim, I nagrodę w kategorii prac językoznawczych zdobyła absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Pani Zofia Bryłka, aktualnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze UAM, za pracę: „Paraphrasis” Wojciecha Tylkowskiego – na pograniczu przekładu i objaśnienia.

Promotorką rozprawy była prof. UAM dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska z Zakładu Historii Języka Polskiego IFP UAM. Nagrodą jest publikacja rozprawy.

Serdecznie gratulujemy Pani Magister i Jej Promotorce!

Fotorelację z gali wręczenia nagród można zobaczyć tutaj.